Select Page

Interim manažment

Interim manažment

Interim manažment – dočasný manažment je dočasné poskytnutie manažérskych kapacít a zručností osvedčeného top manažéra, ktorý disponuje oveľa vyššou kvalifikáciou a širšími skúsenosťami, aby riadil obdobie transformácie, krízy alebo zmien v rámci organizácie.

V takejto situácii môže byť trvalá pracovná pozícia zbytočná alebo v tak krátkom čase nereálna. Navyše nemusí byť nikto, kto je pre danú pozíciu vhodný alebo k dispozícii.

je priemerný počet dní, do ktorých EIM predstaví vhodných kandidátov

%

splnených mandátov na zadané interim projekty

%

stanovených cieľov dosiahnutých načas a v dododnutom rozpočte

%

splnených mandátov na trvalé pozície

Vysokokvalifikovaní EIM interim manažéri vám pomôžu vyvinúť a implementovať praktické stratégie k úspešnej navigácii v procese zmien. Každý z nich má solídne skúsenosti s riadením  zmien v zložitých situáciách a prináša:

 • rozsiahle skúsenosti v rôznych odvetviach
 • znalosť konkrétneho odvetvia, trhu alebo krajiny
 • konkrétne, praktické zručnosti v rôznych oblastiach
 • preukázateľné skúsenosti s dosahovanim výsledkov na podobných projektoch
 • okamžitú dostupnosť

My sme vynašli Executive Interim Management

My sme vynašli Executive Interim Management

Vysokokvalifikovaní EIM interim manažéri vám pomôžu vyvinúť a implementovať praktické stratégie k úspešnej navigácii v procese zmien. Každý z nich má solídne skúsenosti s riadením  zmien v zložitých situáciách a prináša:

 

 • rozsiahle skúsenosti v rôznych odvetviach
 • znalosť konkrétneho odvetvia, trhu alebo krajiny
 • konkrétne, praktické zručnosti v rôznych oblastiach
 • preukázateľné skúsenosti s dosahovanim výsledkov na podobných projektoch

  Rýchle výsledky s maximálnym účinkom

  EIM dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v prípadoch, keď je potrebný rýchly zásah, ktorý vedie k významnému, pozitívnemu zlepšeniu. Je to vďaka nášmu štruktúrovanému prístupu k riadeniu projektov, ktorý bol vyvinutý na základe skúseností z 10 000 projektoch počas uplynulých 30 rokov.

  Partner EIM, ktorý preberá celkovú zodpovednosť za projekt, vyberie seniorného manažéra alebo celý tím z EIM pestovanej znalostnej komunity a konkrétne nastaví takú organizáciu projektu, aby rýchlo viedla k požadovaným výsledkom.

  rokov

  krajín

  kancelárií

  manažérov

  priemerný počet dní, do ktorých EIM predstaví vhodných kandidátov

  %

  splnených mandátov na zadané interim projekty

  %

  cieľov dosiahnutých načas a v rámci dohodnutého rozpočtu

  %

  splnených mandátov na trvalé pozície

  Zverte svoju firmu jednému z našich seniorných dočasných manažérov. V závislosti od vašich potrieb môže EIM interim manažér dočasne alebo dlhodobo vašich existujúcich manažérov vymeniť, dopĺňať alebo koučovať. EIM dočasní manažéri majú rozsiahle praktické skúsenosti z množstva profesných funkcií a odvetví. Okrem toho, v prípade krátkodobých interim projektov začínajú EIM interim manažéri zvyčajne do niekoľkých dní od zadania, a v prípade trvalej pozície do niekoľkých týždňov.

  Vysoko kvalifikovaní EIM interim manažéri vám pomôžu vyvinúť a implementovať praktické stratégie na úspešné navigovanie v procese zmien. Každý z nich má spoľahlivé skúsenosti s riadením zmien v komplexných prostrediach. Každý EIM interim manažér navyše prináša: rozsiahle prevádzkové skúsenosti; znalosť konkrétneho odvetvia, trhu alebo krajiny; konkrétne zručnosti v rôznych oblastiach; a preukázateľné odborné znalosti získané pri dosahovaní výsledkov v podobných zadaniach.

   

  Rýchly prístup k vysoko odborným manažérskym kapacitám

  Rýchly prístup k vysoko odborným manažérskym skúsenostiam

  Zverte svoju firmu jednému z našich seniorných dočasných manažérov. V závislosti od vašich potrieb môže EIM interim manažér dočasne alebo dlhodobo vašich existujúcich manažérov vymeniť, dopĺňať alebo koučovať. EIM dočasní manažéri majú rozsiahle praktické skúsenosti z množstva profesných funkcií a odvetví. Okrem toho, v prípade krátkodobých interim projektov začínajú EIM interim manažéri zvyčajne do niekoľkých dní od zadania, a v prípade trvalej pozície do niekoľkých týždňov.

  Vysoko kvalifikovaní EIM interim manažéri vám pomôžu vyvinúť a implementovať praktické stratégie na úspešné navigovanie v procese zmien. Každý z nich má spoľahlivé skúsenosti s riadením zmien v komplexných prostrediach. Každý EIM interim manažér navyše prináša: rozsiahle prevádzkové skúsenosti; znalosť konkrétneho odvetvia, trhu alebo krajiny; konkrétne zručnosti v rôznych oblastiach; a preukázateľné odborné znalosti získané pri dosahovaní výsledkov v podobných zadaniach.

  Kontaktujte nás

  Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

   © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov