Select Page

Charakteristika
EIM interim manažéra

Buďte viac flexibilní, nezávislí a všestranný

S EIM, ako lídrom na trhu môžete očakávať zaujímavé, praktické, náročné a perspektívne projekty. Ako interim manažér budete presadzovať nové inovácie a uplatňovať vlastné nápady na úspešnú realizáciu svojich zadaní.

Spolu s našimi vysokokvalifikovanými interim manažérmi vyvíjame na mieru šité riešenia pre rôzne výzvy vyskytujúce sa u našich klientov a následne ich dôsledne implementujeme. Na základe skúseností z viac ako 10 000 projektov vyvinula spoločnosť EIM osvedčený prístup (na globálnej úrovni) založený na spolupráci: partner spoločnosti EIM pomáha manažérom a klientom pri navrhovaní individuálnych riešení, poskytuje dodatočnú podporu, koučink z inej perspektívy a v prípade potreby prináša ďalšie znalosti a zdroje.

Interim manažéri EIM sú skúsenými profesionálmi na vysokej úrovni, s preukázateľnými skúsenosťami pri riešení zložitých obchodných situácií, ktoré si vyžadujú rýchlu transformáciu. Prechádzajú rozsiahlymi pohovormi, hĺbkovými testami a intenzívnym hodnotiacim procesom. Títo skúsení jednotlivci sú orientovaní na výsledky, rýchlo pochopia zadanú výzvu a dosiahnu okamžitý výsledok – väčšinou vyriešia naliehavé problémy v rozmedzí niekoľkých týždňov, nie mesiacov a dosahujú konkrétne ciele za niekoľko mesiacov a nie rokov.

Aj keď môže byť profesia interim manažmentu neuveriteľne prínosná, s možnosťou spolupráce s talentovanými ľuďmi a získania atraktívnej dennej sadzby, treba si uvedomiť, že je to aj práca v náročnom prostredí, ktoré nie je pre každého

Čo to znamená pracovať ako interim manažér?

Čo to znamená pracovať ako interim manažér?

Prístup

 • Sústredenie sa na zadania: motivácia spočíva postupe (the journey is the reward), v riešení zadania a v dosiahnutí cieľa, nie v objeme spravovaného budgetu alebo príležitosti rozvíjať si vlastnú kariéru.
 • V centre pozornosti sú riešenia pre klienta: ide o zabezpečenie pridanej hodnoty pre klienta, nie o dodržiavanie popisu práce.

Skúsenosti

 • Hĺbkové znalosti daného priemyselného sektora a skúsenosti z funkčnej oblasti pôsobenia (nákup, predaj, financie atď)
 • Kompetencia v predmetnej oblasti: rast obratu, reštrukturalizácia, integrácia po fúzii atď.
 • Schopnosť pracovať a komunikovať naprieč celou organizáciou
 • Riadenie ľudí počas transformácie, coaching

Schopnosti

 • Schopnosť analyzovať a zjednodušovať, a taktiež prezentovať plány a výsledky
 • Vysoká prispôsobivosť
 •  Schopnosť ovplyvňovať
 • Praktický prístup

Prístup

Sústredenie sa na zadania: motivácia spočíva postupe (the journey is the reward), v riešení zadania a v dosiahnutí cieľa, nie v objeme spravovaného budgetu alebo príležitosti rozvíjať si vlastnú kariéru.

V centre pozornosti sú riešenia pre klienta: ide o zabezpečenie pridanej hodnoty pre klienta, nie o dodržiavanie popisu práce.

Skúsenosti

Hĺbkové znalosti daného priemyselného sektora a skúsenosti z funkčnej oblasti pôsobenia (nákup, predaj, financie atď)

Kompetencia v predmetnej oblasti: rast obratu, reštrukturalizácia, integrácia po fúzii atď.

Schopnosť pracovať a komunikovať naprieč celou organizáciou

Riadenie ľudí počas transformácie, coaching

Schopnosti

Schopnosť analyzovať a zjednodušovať, a taktiež prezentovať plány a výsledky

Vysoká prispôsobivosť

Schopnosť ovplyvňovať

Praktický prístup

Výhody interim manažmentu

Variabilita: sloboda výberu pre koho chcete pracovať, aký typ práce chcete robiť a ako dlho

Rozmanitosť: možnosť obohatenia skúseností, práce na rôznych projektoch a v medzinárodných organizáciách, príležitosť vybudovania portfólia skúseností v rôznych odvetviach a v rôznych organizáciách

Flexibilita: umožňuje vám cestovať a mať voľno medzi projektmi, aby ste sa mohli venovať iným záležitostiam

Nevýhody interim manažmentu

Práca si často vyžaduje pravidelné cestovanie či dochádzanie mimo domova

Na projekty sa väčšinou nevzťahuje normálny pracovný čas a priebežne sa budú vyskytovať výzvy

Dovolenku a voľný čas je potrebné si naplánovať medzi projektmi

Ako profesionálny poskytovateľ služieb nemôžete žiadnu prácu nechať nedokončenú. Interim manažment nie je zamestnanie, je to profesia

Výhody interim manažmentu

 • Variabilita: sloboda výberu pre koho chcete pracovať, aký typ práce chcete robiť a ako dlho
 • Rozmanitosť: možnosť obohatenia skúseností, práce na rôznych projektoch a v medzinárodných organizáciách, príležitosť vybudovania portfólia skúseností v rôznych odvetviach a v rôznych organizáciách
 • Flexibilita: umožňuje vám cestovať a mať voľno medzi projektmi, aby ste sa mohli venovať iným záležitostiam

Nevýhody interim manažmentu

 • Práca si často vyžaduje pravidelné cestovanie či dochádzanie mimo domova
 • Na projekty sa väčšinou nevzťahuje normálny pracovný čas a priebežne sa budú vyskytovať výzvy
 • Dovolenku a voľný čas je potrebné si naplánovať medzi projektmi
 • Ako profesionálny poskytovateľ služieb nemôžete žiadnu prácu nechať nedokončenú. Interim manažment nie je zamestnanie, je to povolanie

Výzvy vo firmách po celom svete

Bez ohľadu na načasovanie a miesto, kde sa nachádzate, vždy budete čeliť nejakým výzvam. Kedykoľvek sa radi stretneme so skúsenými, špičkovými manažérmi so skúsenosťami v oblasti riadenia zmien, ktorí majú osobnú integritu, výborný inštinkt v biznise, správne uvažovanie a preukázateľné skúsenosti.

EIM spolupracuje so širokým okruhom klientov a umiestňuje svojich interim manažérov do pozícií CEO, MD, CFO, HR, MIS, prevádzkový manažment, manažment dodávateľských reťazcov a manžment predaja či marketingu.

Profily EIM interim manažérov

Osvedčení špecialisti s reálnymi obchodnými znalosťami a rozsiahlymi skúsenosťami v priemysle. Prezieraví  odborníci zameraní na dosiahnutie cieľov. Naši dočasní EIM manažéri sú pragmatici, ktorí sa dôsledne riadia zdravým úsudkom, aby dosiahli žiadané výsledky.

Výzvy pre vysoko kvalifikovaných manažérov

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás.
Zaregistrujte sa a pošlite nám Váš aktuálny životopis, najlepšie vo formáte MS Word.

Budeme Vás obratom kontaktovať ohľadne ďalšieho postupu.

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov