Select Page

Vända
verksamheten

Närmare hälften av EIMs uppdrag är förändringsprojekt. Våra erfarna chefer har en imponerande meritlista av att framgångsrikt driva omstruktureringar, omorganisationer, fusioner och förvärv samt accelererad tillväxt. EIM har 26 års erfarenhet av att leda stora strukturella förändringar i situationer såsom:

  • Finansiell kris
  • Försämrad lönsamhet
  • Bristande kompetens och resurs
  • Icke konkurrenskraftig verksamhet
  • Bristfälligt ledarskap

EIM tillsätter erfarna interimchefer som kan leda förändringar. EIMs interimchefer går in i uppdrag individuellt eller i team. Rollerna inkluderar bl.a. CEO, CFO, CRO, HR och CIO. Tillsatt chef ersätter eller kompletterar befintlig roll i ledningsgruppen.

Ta kontakt med oss

För att finna rätt lösning