Select Page

Öka lönsamheten

Behöver ditt företag uppnå resultatförbättring? EIM har väl beprövade metoder som leder till betydande och bestående förändring. EIM tillsätter erfarna interimchefer som åstadkommer bestående resultat snabbt. »

EIM har ett strukturerat tillvägagångssätt för projektledning som bygger på 26 års erfarenhet och flertalet genomförda uppdrag. En EIM-partner har det övergripande ansvaret för uppdraget och utser en chef eller ett team från EIMs globala databas av chefer samt sätter samman ett specifikt team som snabbt levererar bestående resultat.

Behöver ditt företag uppnå resultatförbättring? EIM har väl beprövade metoder som leder till betydande och bestående förändring. EIM tillsätter erfarna interimchefer som åstadkommer bestående resultat snabbt. »

EIM har ett strukturerat tillvägagångssätt för projektledning som bygger på 26 års erfarenhet och flertalet genomförda uppdrag. En EIM-partner har det övergripande ansvaret för uppdraget och utser en chef eller ett team från EIMs globala databas av chefer samt sätter samman ett specifikt team som snabbt levererar bestående resultat.

EIM förbättrar verksamhetens resultat när du exempelvis behöver

 • Vända ett underpresterande företag, affärsområde, fabrik eller operativ funktion
 • Bemöta investerarnas förväntningar
 • Skapa en framgångsrik exit eller börsnotering.
 • Öka lönsamhet, minska kostnader, höja effektivitet eller minska rörelsekapital
 • Etablera nya marknader, kanaler eller tillverkningsenheter utomlands
 • Hitta ytterligare resurser för att hantera brådskande uppgifter
 • Hantera ett större förvärv, fusion eller förbereda en avknoppning

När en EIM-partner och en interimchef arbetar tillsammans med företaget säkerställer EIM att de erfarenheter som vunnits under ett förändringsprojekt stannar inom organisationen.

EIM förbättrar verksamhetens resultat när du exempelvis behöver

 • Vända ett underpresterande företag, affärsområde, fabrik eller operativ funktion
 • Bemöta investerarnas förväntningar
 • Skapa en framgångsrik exit eller börsnotering.
 • Öka lönsamhet, minska kostnader, höja effektivitet eller minska rörelsekapital
 • Etablera nya marknader, kanaler eller tillverkningsenheter utomlands
 • Hitta ytterligare resurser för att hantera brådskande uppgifter
 • Hantera ett större förvärv, fusion eller förbereda en avknoppning

När en EIM-partner och en interimchef arbetar tillsammans med företaget säkerställer EIM att de erfarenheter som vunnits under ett förändringsprojekt stannar inom organisationen.

Ta kontakt med oss

För att finna rätt lösning