Select Page

Ledarskap för riskkapital

EIM skapar värde genom att bistå med de bästa ledarskapslösningarna i varje fas av en riskkapitaltransaktion; utvärdering av ett potentiellt portföljbolag, uppbyggnad av ett portföljbolag och försäljning av ett portföljbolag.

Den första utmaningen när det gäller att utvärdera ett potentiellt portföljbolag, dess ledning och verksamhet, är ofta att få tillgång till sådan intern och skyddad information som behövs för att uppskatta företagets aktuella och framtida värde.

EIM har erfarna experter med det affärskunnande som behövs för att utvärdera företagsledning, operativa processer och specifika affärsfrågor, ibland med erfarenhet från portföljbolaget. EIM kan också tillhandahålla externa rådgivare för att förbereda ett förvärv eller en VD för en management buy-in. När ett portföljbolag väl förvärvats bistår EIM med ledningsresurser för effektivitetsförbättringar eller omstruktureringar. Tillfälliga eller permanenta chefer från EIM går in med kort varsel och stödjer, coachar eller ersätter ledningsgrupper när tid är en kritisk faktor.

När ett portföljbolag slutligen avyttras behöver ledningsgruppen ofta balanseras upp för att åstadkomma bästa värde vid exit. EIM erbjuder då ledarskap som kan förbereda en notering eller bistå i själva exittransaktionen. EIM säkerställer också att företagsledningen är införstådd med säljarens och/eller köparens agenda.

Den första utmaningen när det gäller att utvärdera ett potentiellt portföljbolag, dess ledning och verksamhet, är ofta att få tillgång till sådan intern och skyddad information som behövs för att uppskatta företagets aktuella och framtida värde.

EIM har erfarna experter med det affärskunnande som behövs för att utvärdera företagsledning, operativa processer och specifika affärsfrågor, ibland med erfarenhet från portföljbolaget. EIM kan också tillhandahålla externa rådgivare för att förbereda ett förvärv eller en VD för en management buy-in. När ett portföljbolag väl förvärvats bistår EIM med ledningsresurser för effektivitetsförbättringar eller omstruktureringar. Tillfälliga eller permanenta chefer från EIM går in med kort varsel och stödjer, coachar eller ersätter ledningsgrupper när tid är en kritisk faktor.

När ett portföljbolag slutligen avyttras behöver ledningsgruppen ofta balanseras upp för att åstadkomma bästa värde vid exit. EIM erbjuder då ledarskap som kan förbereda en notering eller bistå i själva exittransaktionen. EIM säkerställer också att företagsledningen är införstådd med säljarens och/eller köparens agenda.

Ta kontakt med oss

För att finna rätt lösning