GENOMFÖRDA UPPDRAG

Rekapitalisering av internationellt konsumentvaruföretag

Utmaningen

Ett internationellt konsumentvaruföretag om 500 miljoner dollar genomgick en rekapitalisering på 300 miljoner dollar. Inom 18 månader bröt företaget sina kontrakt och bankerna hotade att kräva tillbaka lånen. Hela ledningsgruppen avskedades.

Lösningen

Koncernen bad EIM att bilda en ny ledningsgrupp med alla positioner från VD och CFO. Inom en månad hade den nya ledningsgruppen fastställt den verkliga finansiella ställningen för gruppen. Man introducerade också en tillförlitlig och korrekt prognosprocess och förhandlade fram en del utrymme med bankerna. Inom 60 dagar hade den nya ledningsgruppen betalningsflödena och likviditetsplaneringen under kontroll och undvika ett kontraktsbrott. Inom tre månader hade den nya ledningsgruppen gjort andra rådgivarna överflödiga och skapat en enda trovärdig plan för att vända företaget. Detta innebar att man övervakade den systematiska försäljningen av koncernens huvudsakliga tillgångar och förvaltningen av koncernen genom konkursprocessen enligt kapitel 11 enligt amerikansk konkurslag.

Resultatet

Alla intressenter var nöjda. Det är vårt att notera att alla lån och räntor återbetalades till bankerna.

Kontakta oss

För att finna rätt lösning