Select Page

Kdy zavolat EIM

Urychlení procesu změn

Je známo, že interim manažer byl poprvé využit pro zásah v krizové situaci.

To však není jediné období, kdy může společnost nasazením interim manažerů získat. Jiné situace, kdy jsou interim manažeři běžně využíváni jako nástroj na urychlení změn jsou ty, když společnost zažívá nebo plánuje růst a rozvoj svého podnikání.

Urychlení procesu změn

Je známo, že interim manažer byl poprvé využit pro zásah v krizové situaci.
To však není jediné období, kdy může společnost nasazením interim manažerů získat. Jiné situace, kdy jsou interim manažeři běžně využíváni jako nástroj na urychlení změn jsou ty, když společnost zažívá nebo plánuje růst a rozvoj svého podnikání.

Společnost se může rozhodnout pro interim manažera z různých důvodů

Mezi tyto důvody patří:

 • fáze rychlého růstu vyžadující novou strukturu
 • internacionalizace a rozšíření podnikání do zahraničí
 • vývoj a uvedení nových výrobků a / nebo služeb na trh
 • generační posun nebo potřeba přizpůsobit se celofiremní strategii
 • management nových akvizic
 • pomalý růst
 • krize v managementu
 • reorganizace společnosti
 • finanční tíseň
 • klesající ziskovost
 • klesající produktivita podniku ve srovnání s konkurencí

Společnost se může rozhodnout pro interim manažera z různých důvodů

Mezi tyto důvody patří:

 

 • fáze rychlého růstu vyžadující novou strukturu
 • internacionalizace a rozšíření podnikání do zahraničí
 • vývoj a uvedení nových výrobků a / nebo služeb na trh
 • generační posun nebo potřeba přizpůsobit se celofiremní strategii
 • management nových akvizic
 • pomalý růst
 • krize v managementu
 • reorganizace společnosti
 • finanční tíseň
 • klesající ziskovost
 • klesající produktivita podniku ve srovnání s konkurencí

  Pokud se některá z těchto situací vyskytne v okamžiku, kdy chybí manažerské zdroje nebo pokud existující manažeři nemají konkrétní technické dovednosti nebo dostatečnou senioritu, dochází v důsledku nedostatku know-how k nevyhnutelnému poklesu zisku.

  V těchto případech se ukázalo, že zásah externího manažera s ověřenými zkušenostmi a novým přístupem je tím správným řešením umožňujícím účinnou změnu a rychlý návrat k ziskovému fungování s dlouhodobým výhledem.

  Zásah našich interim manažerů může představovat několikaměsíční nápravnou akci nebo déle trvající projekt, vždy záleží pouze od konkrétních potřeb klienta. Účelem každé mise je udělat společnost autonomní při řízení vlastních procesů tak, aby se dosažené výsledky staly udržitelnými.

  Spojte se s námi

  Společně najdeme řešení, které hledáte

   © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy Policy