Select Page

Transformácia spoločnosti

Krízový manžment a reštrukturalizácia

Transformácia spoločnosti

V kritickej situácii zohráva cash-flow, čas a rýchlosť implementácie kľúčovú úlohu a rozhoduje o prežití alebo zlyhaní celej organizácie. Na zvládnutie hlavných elementov krízy (hrozba pre organizáciu, nečakané prekvapenie a krátky čas na rozhodovanie) poskytneme v priebehu pár dní skúseného dočasného manažéra, ktorý porozumie skutočnej veľkosti problému a rýchlo dostane situáciu pod kontrolu. Disponuje potrebnými zručnosťami a pozná techniky na identifikáciu, zhodnotenie, pochopenie a zvládnutie kritických situácií.

Spolu s našimi interim manažérmi sme zrealizovali viac ako 4 000 projektov transformácie podnikania po celom svete. Naša komunita skúsených manažérov má vynikajúce výsledky v oblasti riadenia zmien vyplývajúcich z reštrukturalizácie, reorganizácie, fúzie a akvizície alebo zrýchleného rastu.

Cenné skúsenosti      v riadení reštrukturalizácií

Za posledných 30 rokov si spoločnosť EIM získala značné skúsenosti s riadením podstatných štrukturálnych zmien v podnikaní, ako napríklad:

 • Finančný tlak alebo tieseň
 • Klesajúca ziskovosť
 • Klesajúca produktivita podniku v porovnaní s konkurenciou
 • Nerozhodné vedenie čeliace neočakávaným problémom alebo novým príležitostiam
 • Fáza podnikového rastu, ktorá si vyžaduje novú štruktúru
 • Internacionalizácia a rozšírenie podnikania do zahraničia
 • Vývoj a uvedenie nových výrobkov a/alebo služieb na trh
 • Generačný posun alebo potreba prispôsobiť sa celofiremnej stratégii
 • Reorganizácia spoločnosti
 • Nedostatočné zdroje na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti podnikania

Cenné skúsenosti v riadení reštrukturalizácií

Za posledných 30 rokov si spoločnosť EIM získala značné skúsenosti s riadením podstatných štrukturálnych zmien v podnikaní, ako napríklad:

 • Finančný tlak alebo tieseň
 • Klesajúca ziskovosť
 • Klesajúca produktivita podniku v porovnaní s konkurenciou
 • Nerozhodné vedenie čeliace neočakávaným problémom alebo novým príležitostiam
 • Fáza podnikového rastu, ktorá si vyžaduje novú štruktúru
 • Internacionalizácia a rozšírenie podnikania do zahraničia
 • Vývoj a uvedenie nových výrobkov a/alebo služieb na trh
 • Generačný posun alebo potreba prispôsobiť sa celofiremnej stratégii
 • Reorganizácia spoločnosti
 • Nedostatočné zdroje na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti podnikania

Veríme v riešenia, ktoré prinášajú ľudia

EIM dodáva skúsených interim manažérov, ktorí prevezmú vedenie transformácie. Naši EIM interim manažéri preberajú individuálne alebo tímové zadania do 14 dní a pracujú na pozíciách generálnych, finančných a výkonných riaditeľov. Sú pripravení nahradiť alebo doplniť existujúci riadiaci tím a podľa potreby pracovať aj v zahraničí.

Veríme v riešenia, ktoré prinášajú ľudia

EIM dodáva skúsených interim manažérov, ktorí prevezmú vedenie transformácie. Naši EIM interim manažéri preberajú individuálne alebo tímové zadania do 14 dní a pracujú na pozíciách generálnych, finančných a výkonných riaditeľov. Sú pripravení nahradiť alebo doplniť existujúci riadiaci tím a podľa potreby pracovať aj v zahraničí.

Krízový management počas COVID19, CORONA Vírusu

Nízka pravdepodobnosť, vysoký dopad

Pandémia koronavírusu (COVID 19) dokázala, že krízové riadenie je dôležitou súčasťou kompetenčnej výbavy každého lídra.

Udalosti, ktoré nastávajú s nízkou pravdepodobnosťou, no majú vysoký dopad, sú udalosťami, ktoré sa nedajú predvídať a z historického hľadiska ich možno k máločomu prirovnať. Napriek tomu k nim dochádza a ich dopad je extrémne vysoký (mávajú ďalekosiahle následky). Nakoľko existuje len málo udalostí, z ktorých by sa dali čerpať informácie, je takmer nemožné, aby boli do dôsledkov pochopené jednotlivcom a ich pochopenie je náročné i pre samotné firmy či organizácie. 

Dôvodom je nedostatok faktov, resp. príležitostí pre dizajnovanie rozhodovacích procesov, postupov na minimalizáciu rizík a správne uchopenie rizikových situácií. Avšak podobnosti a spoločné princípy, ako riadiť spoločnosti v krízových situáciách a ako ich previesť radikálnymi zmenami, existujú.

V EIM máme skúsenosti s manažmentom viac ako 4,000 komplexných medzinárodných krízových projektov. Naši krízoví manažéri dokážu okamžite vyhodnotiť situáciu vo vašej spoločnosti a úspešne ju previezť rizikovým obdobím.

 

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov