Select Page

Riešenia pre Private Equity

Poakvizičná integrácia

Podpora v každej fáze deal flow

Či ide o posúdenie potenciálu, rozvoj alebo predaj portfóliovej spoločnosti, EIM poskytuje pridanú hodnotu v každej fáze transakcie tým, že dodáva najlepšie manažérske riešenie.

Hodnotenie potenciálnej portfóliovej spoločnosti

V prvom kroku zhodnotíme potenciál portfóliovej spoločnosti, jej manažment a procesy. Často je potrebné získať skutočné a špecifické informácie, ktoré najlepšie posúdia súčasnú aj budúcu hodnotu podniku. EIM poskytuje talentovaných odborníkov s príslušnými znalosťami, ktorí posúdia manažment spoločnosti, operačné procesy a konkrétne obchodné výzvy, niekedy aj priamo na základe skúseností z portfóliovej spoločnosti. EIM môže tiež poskytnúť riaditeľa (bez výkonnej moci) na prípravu akvizície alebo generálneho riaditeľa na Management Buy-In.

Hodnotenie potenciálnej portfóliovej spoločnosti

V prvom kroku zhodnotíme potenciál portfóliovej spoločnosti, jej manažment a procesy. Často je potrebné získať skutočné a špecifické informácie, ktoré najlepšie posúdia súčasnú aj budúcu hodnotu podniku. EIM poskytuje talentovaných odborníkov s príslušnými znalosťami, ktorí posúdia manažment spoločnosti, operačné procesy a konkrétne obchodné výzvy, niekedy aj priamo na základe skúseností z portfóliovej spoločnosti. EIM môže tiež poskytnúť riaditeľa (bez výkonnej moci) na prípravu akvizície alebo generálneho riaditeľa na Management Buy-In.

Po-akvizičná integrácia

Vytvárame alebo upravujeme stratégie riadenia zmien tak, aby ľudia, procesy a technológie pracovali a fungovali v súlade s nastavenými cieľmi a víziou spoločnosti.

Následná implementácia dobre pripraveného strategického rámca je kľúčom k dosiahnutiu udržateľných výsledkov. Ak chcete úspešne zvládnuť takúto zložitú výzvu, je potrebné mať nielen rozsiahle, ale aj konkrétne skúsenosti, využívať vysokú úroveň kreativity a neustále zavádzať zmeny.

Poakvizičná integrácia je komplexný proces kombinácie a preusporiadania spoločností tak, aby sa dosiahli plánované synergie zlúčenia.

Poskytneme Vám expertov, ktorí majú schopnosti dlhodobo integrovať kultúrne odlišné spoločnosti, dizajnovať a realizovať operatívne programy tak, aby sa plne využil potenciál novo zlúčených spoločností.  

Naši interim manažéri opakovane úspešne riadili projekty manažmentu zmien na medzinárodnej úrovni, kde spolupracovali s manažérmi z rôznych kultúr a tým si vyvinuli vysokú úroveň emočnej inteligencie a nevyhnutné soft skills.

Po-akvizičná integrácia

Vytvárame alebo upravujeme stratégie riadenia zmien tak, aby ľudia, procesy a technológie pracovali a fungovali v súlade s nastavenými cieľmi a víziou spoločnosti.

Následná implementácia dobre pripraveného strategického rámca je kľúčom k dosiahnutiu udržateľných výsledkov. Ak chcete úspešne zvládnuť takúto zložitú výzvu, je potrebné mať nielen rozsiahle, ale aj konkrétne skúsenosti, využívať vysokú úroveň kreativity a neustále zavádzať zmeny.

Poakvizičná integrácia je komplexný proces kombinácie a preusporiadania spoločností tak, aby sa dosiahli plánované synergie zlúčenia.

Poskytneme Vám expertov, ktorí majú schopnosti dlhodobo integrovať kultúrne odlišné spoločnosti, dizajnovať a realizovať operatívne programy tak, aby sa plne využil potenciál novo zlúčených spoločností.

Naši interim manažéri opakovane úspešne riadili projekty manažmentu zmien na medzinárodnej úrovni, kde spolupracovali s manažérmi z rôznych kultúr a tým si vyvinuli vysokú úroveň emočnej inteligencie a nevyhnutné soft skills.

Budovanie portfóliovej spoločnosti

V druhom kroku poskytujeme vlastníkom portfóliových spoločností výkonných manažérov na zvyšovanie efektívnosti a pri reštrukturalizáciách. Keď čas pre vás zohráva kľúčovú úlohu, dokážu naši dočasní alebo permanentní manažéri v krátkom čase podporiť, vyškoliť alebo nahradiť váš manažérsky tím.

Budovanie portfóliovej spoločnosti

V druhom kroku poskytujeme vlastníkom portfóliových spoločností výkonných manažérov na zvyšovanie efektívnosti a pri reštrukturalizáciách. Keď čas pre vás zohráva kľúčovú úlohu, dokážu naši dočasní alebo permanentní manažéri v krátkom čase podporiť, vyškoliť alebo nahradiť váš manažérsky tím.

Predaj portfóliovej spoločnosti

Napokon, pri predaji portfóliovej spoločnosti ponúkame manažérsky tím, ktorý je vyvážený na dosiahnutie najlepšej hodnoty  pri predaji. Ponúkame riešenia na prípravu k vstupu na burzu cenných papierov alebo na manažment samotného predaja. Zabezpečíme, aby sa transakcia riadila v súlade s plánmi vlastníka a/ alebo predajcu.

Predaj portfóliovej spoločnosti

Napokon, pri predaji portfóliovej spoločnosti ponúkame manažérsky tím, ktorý je vyvážený na dosiahnutie najlepšej hodnoty  pri predaji. Ponúkame riešenia na prípravu k vstupu na burzu cenných papierov alebo na manažment samotného predaja. Zabezpečíme, aby sa transakcia riadila v súlade s plánmi vlastníka a/ alebo predajcu.

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov