Vyberte stranu

Prečo spolupracovať s EIM?

Seniorný interim manažment

 

Prečo spolupracovať s EIM?

 

Rýchly prístup k top manažérom

Zmena je v dnešnom svete jedinou konštantou. Súčasné podnikateľské prostredie si vyžaduje stále väčšiu flexibilitu a rýchle nasadenie kvalifikovaných jednotlivcov, ktorí môžu efektívne riadiť transformáciu podniku.

Na to, aby spoločnosti mohli zvládnuť výzvy alebo využiť výhody vyplývajúce z nečakaných príležitostí, musia byť schopné sa prispôsobiť novým podmienkam a to veľmi rýchlo. Existujúci manažment často nemá flexibilitu ani skúsenosti na implementáciu potrebných organizačných zmien v požadovanom časovom rámci. Jedinou cestou ako to vyriešiť, je získať nové zdroje a inšpiráciu zvonka.

Poskytujeme rýchly prístup k odborným znalostiam alebo zručnostiam v oblasti riadenia zmien, ktoré nie sú v reálnom čase okamžite dostupné vo vašej spoločnosti.
Dočasného manažéra alebo celý tím vám vieme dať k dispozícii do niekoľkých dní.
 

%

splnených mandátov na zadané interim projekty

%

splnených mandátov na trvalé pozície

%

stanovených cieľov dosiahnutých načas a v dododnutom rozpočte

je priemerný počet dní, do ktorých EIM predstaví vhodných kandidátov

Skúsení senior manažéri

Interim manažéri EIM sú skúsenými profesionálmi na vysokej úrovni, s preukázateľnými skúsenosťami pri riešení zložitých obchodných situácií, ktoré si vyžadujú rýchlu transformáciu. Prechádzajú obsiahlymi pohovormi, hĺbkovými testami a intenzívnym hodnotiacim procesom. Títo skúsení jednotlivci sú orientovaní na výsledky, rýchlo pochopia zadanú výzvu a dosiahnu okamžitý vplyv – väčšinou vyriešia naliehavé problémy v rozmedzí niekoľkých týždňov, nie mesiacov a dosahujú konkrétne ciele za niekoľko mesiacov a nie rokov.

Nadviazali sme dlhodobé vzťahy s približne 30 000 takýmito profesionálmi z rôznych firiem, a preto vieme rýchlo identifikovať toho pravého pre každú úlohu.

Skúsení senior manažéri

EIM Managers are seasoned senior-level professionals with proven track records in handling complex business situations that require rapid transformation. They are selected only after extensive interviews, in-depth testing and intensive evaluation. These experienced, results-oriented individuals quickly grasp the challenge at hand and make an immediate impact, often solving urgent issues in weeks rather than in months.

We have established long-term relationships with some 30,000 such professionals across a broad spectrum of businesses and can therefore quickly identify the right person for any assignment. 

Kompetentnosť v manažmente transformácií

EIM partneri sú bývalými členmi správnych rád so skúsenosťami v oblasti medzinárodného riadenia a poskytovania poradenstva. Preberajú celkovú zodpovednosť za proces transformácie, podnecujú komunikáciu, zdieľajú svoje skúsenosti a zabezpečujú dosiahnutie očakávaných výsledkov.

Kompetentnosť v manažmente transformácií

EIM partneri sú bývalými členmi správnych rád so skúsenosťami v oblasti medzinárodného riadenia a poskytovania poradenstva. Preberajú celkovú zodpovednosť za proces transformácie, podnecujú komunikáciu, zdieľajú svoje skúsenosti a zabezpečujú dosiahnutie očakávaných výsledkov.

Transparentné náklady

Náklady na dočasného manažéra sa vypočítavajú na dennej báze. Sú teda úplne transparentné a flexibilné. Neexistuje žiadne odstupné, zdĺhavé výpovedné lehoty ani nepríjemné rokovania o prepúšťaní.

Prísna dôvernosť

Chápeme, že s nami zdieľate svoje najzložitejšie a najcitlivejšie problémy, preto dodržiavame najvyššiu úroveň etických štandardov, profesionalitu, prísnu dôveru a diskrétnosť.

Transparentné náklady

Náklady na dočasného manažéra sa vypočítavajú na dennej báze. Sú teda úplne transparentné a flexibilné. Neexistuje žiadne odstupné, zdĺhavé výpovedné lehoty ani nepríjemné rokovania o prepúšťaní.

Prísna dôvernosť

Chápeme, že s nami zdieľate svoje najzložitejšie a najcitlivejšie problémy, preto dodržiavame najvyššiu úroveň etických štandardov, profesionalitu, prísnu dôveru a diskrétnosť. 

Pestovaná znalostná komunita

Naša komunita pozostáva z viac ako 30 000 manažérov, ktorých skúsenosti, nápady a stratégie sa dajú v praxi výborne využiť, pretože boli preverené a otestované pri zvládaní najrôznejších situácií a výziev.

Manažéri EIM pochádzajú z medzinárodného prostredia a prichádzajú z rôznych sfér a funkcií. Prestížna pracovná pozícia však neumožňuje automatický prístup do našej EIM komunity. V EIM veríme, že vynikajúci manažéri nemajú žiaden problém s preukázaním svojich výsledkov dosiahnutých počas svojej kariéry, takže tieto kvality hľadáme u každého kandidáta. Manažéri EIM sa pripájajú k našej komunite jednak preto, že sa stotožňujú s  našimi hodnotami a taktiež preto, že môžu prostredníctvom nej vo veľkej miere preukazovať svoju schopnosť dosahovať vynikajúce a trvalé výsledky vo svojom odbore.

Komunitu EIM sme nebudovali ako skupinu kontaktov, ale ako aktívnu skupinu ľudí, ktorí si neustále vymieňajú nápady a postrehy, a to prostredníctvom osobných kontaktov, vytvárania obsahu a podujatí zameraných na networking. 

Čokoľvek váš biznis potrebuje, nech  čelíte akejkoľvek výzve, my máme toho správneho človeka, ktorý to zvládne. V oblasti interim manažmentu pôsobíme 30 rokov, a počas tejto doby sa nám podarilo vybudovať komunitu úspešných odborníkov, ktorí dosahujú excelentné výsledky.

Naši manažéri pôsobia v spoločnostiach všetkých veľkostí, od start-up-ov, cez malé a stredné až po nadnárodné spoločnosti.

Globálne pôsobenie #oneEIM

AMSTERDAM | BARCELONA | PEKING | BRATISLAVA | BRUSEL | HONG KONG | ISTANBUL | LONDÝN | LOS ANGELES | MADRID | MELBOURNE | MILÁNO | MUMBAI | MNÍCHOV | NEW YORK | PARÍŽ | SÃO PAULO | ŠANGHAJ | ŠTOKHOLM | SYDNEY | ZÜRICH

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme riešenie, ktoré hľadáte

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov