Vyberte stranu

Kedy zavolať EIM

Urýchlenie procesu zmien

Je známe, že interim manažér bol prvýkrát využitý na zásah v krízovej situácii.

To však nie je jediné obdobie, kedy môže spoločnosť z nasadenia interim manažérov získať. Iné situácie, kedy sa interim manažéri bežne využívajú ako nástroj na urýchlenie zmien sú tie, keď spoločnosť zažíva alebo plánuje rast a rozvoj svojho podnikania.

Urýchlenie procesu zmien

Je známe, že interim manažér bol prvýkrát využitý na zásah v krízovej situácii.

To však nie je jediné obdobie, kedy môže spoločnosť z nasadenia interim manažérov získať. Iné situácie, kedy sa interim manažéri bežne využívajú ako nástroj na urýchlenie zmien sú tie, keď spoločnosť zažíva alebo plánuje rast a rozvoj svojho podnikania.

Spoločnosť sa môže rozhodnúť pre interim manažéra z rôznych dôvodov

Medzi príklady patria:

 • fáza rýchleho rastu, ktorá si vyžaduje novú štruktúru
 • internacionalizácia a rozšírenie podnikania do zahraničia
 • vývoj a uvedenie nových výrobkov a/ alebo služieb na trh
 • generačný posun alebo potreba prispôsobiť sa celofiremnej stratégii
 • manažment nových akvizícií 
 • pomalý rast
 • kríza v manažmente
 • reorganizácia spoločnosti
 • finančná tieseň
 • klesajúca ziskovosť
 • klesajúca produktivita podniku v porovnaní s konkurenciou

Spoločnosť sa môže rozhodnúť nájsť interim manažéra z rôznych dôvodov

Medzi príklady patria:

 

 • fáza rýchleho rastu, ktorá si vyžaduje novú štruktúru
 • internacionalizácia a rozšírenie podnikania do zahraničia
 • vývoj a uvedenie nových výrobkov a/ alebo služieb na trh
 • generačný posun alebo potreba prispôsobiť sa celofiremnej stratégii
 • manažment nových akvizícií 
 • pomalý rast
 • kríza v manažmente
 • reorganizácia spoločnosti
 • finančná tieseň
 • klesajúca ziskovosť
 • klesajúca produktivita podniku v porovnaní s konkurenciou

  Ak sa niektorá z týchto situácií vyskytne v okamihu, keď chýbajú manažérske zdroje alebo ak existujúci manažéri nemajú konkrétne technické zručnosti či dostatočnú senioritu, dochádza v dôsledku nedostatku know-how k nevyhnutnému poklesu zisku.

  V týchto prípadoch sa ukázalo, že zásah externého manažéra s overenými skúsenosťami a novým prístupom je tým správnym riešením, ktoré umožňuje účinnú zmenu a rýchly návrat k ziskovému fungovaniu s dlhodobým výhľadom.

  Zásah našich interim manažérov môže predstavovať niekoľkomesačnú nápravnú akciu alebo dlhšie trvajúci projekt, vždy záleží od konrétnych potrieb klienta. Účelom každej misie je urobiť spoločnosť autonómnou pri riadení vlastných procesov tak, aby sa dosiahnuté výsledky stali udržateľnými.

  Kontaktujte nás

  Spolu nájdeme riešenia, ktoré hľadáte

   © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov