Vyberte stranu

Časté otázky

Čo robí spoločnosť EIM jedinečnou a iné časté otázky

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte našu najbližšiu kanceláriu.

V nasledujúcej časti nájdete zoznam odpovedí na časté otázky.

Čo je interim manažment?

Interim manažment je okamžité poskytnutie manažérskych zručností a schopností počas určitého časového obdobia.

To znamená, že keď manažéri úspešne dokončia presne definované úlohy, odídu. Nezranili sa city, nepodali sa žiadne žaloby, nevyžaduje sa výpovedná lehota. Prečo by ste však chceli, aby úspešný manažér odišiel? Niekto, kto bol správny na vyriešenie konkrétnej výzvy, nemusí byť tým správnym človekom na tú nasledujúcu. Predstavte si, že môžete neustále čerpať to najlepšie z dvoch zdrojov – nové myslenie, nápady a pohľad zvonku na jednej strane a odborné znalosti, skúsenosti a know-how z iných odvetví alebo spoločností na strane druhej.

Aký je rozdiel voči bežnému vyhľadávaniu top manažérov ?

Na rozdiel od hľadania zamestnanca natrvalo, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov, nastúpi Interim manažér do 1-3 týždňov a vzhľadom na jeho bohaté skúsenosti, porozumie organizácii už za pár dní.
Akonáhle dosiahne svoj cieľ, opustí spoločnosť a netvorí ďalšie náklady.

Čo odlišuje spoločnosť EIM od jej konkurentov?

EIM sa nezaoberá obchodovaním so životopismi.
Namiesto toho riešime podnikateľské výzvy poskytovaním individuálnych riešení so správnymi odborníkmi v odbore.

Za 30 rokov našej existencie a po úspešnom zvládnutí 10 000 projektov sme zhromaždili rozsiahle skúsenosti a vyvinuli osvedčenú metodiku úspešného vedenia transformácie. Okrem toho neponúkame interim manažment iba ako reakciu na núdzové situácie alebo voľné pracovné miesta. Namiesto toho ponúkame moderný riadiaci nástroj na aktívnu optimalizáciu riadenia vašej spoločnosti z hľadiska rastu, efektívnosti alebo digitálnej transformácie.

To znamená, že vám pomôžeme analyzovať, kto vašej spoločnosti prinesie v súčasnej situácii najväčšiu hodnotu. Bez tohto kroku by ani najlepší postup alebo algoritmus vyhľadávania a párovania vášmu biznisu nepomohol. Väčšina našich konkurentov však tento krok preskočí.

Taktiež sa postaráme o to, aby náš interim manažér začal so súborom jasne definovaných cieľov, úloh a s výslovne dohodnutou stratégiou. Je to veľmi dôležité, pretože inak sa premrhá čas a môžu sa vyskytnúť mocenské boje. Počas celého projektu vám bude vždy k dispozícii EIM partner, ktorý v prípade potreby zabezpečí hladkú a transparentnú komunikáciu medzi vami a interim manažérom.

Akú úlohu má EIM počas projektu?

EIM partner je zodpovedný za koučovanie interim manažéra a je dôveryhodnou a kompetentnou oporou, pre vás aj EIM interim manažéra.

EIM partneri využívajú svoje rozsiahle skúsenosti v priemysle, ktoré sú výsledkom dlhoročnej práce v riadiacich a konzultačných funkciách a taktiež EIM metodiku. Získate tým skutočnú pridanú hodnotu, ktorá sa priebežne dopĺňa množstvom skúseností s projektovým riadením interim mandátov.

Ako EIM zaisťuje kvalitu svojich interim manažérov?

Spoločnosť EIM je pri výbere interim manažéra mimoriadne dôsledná. Všetci EIM interim manažéri EIM majú mimoriadne rozsiahle manažérske skúsenosti, premýšľajú a konajú v rámci prevádzkových a pragmatických parametrov a od prvého dňa plne spolupracujú s klientom. Zabezpečujeme to vykonaním hĺbkovej previerky všetkých členov v našej komunite, vrátane kontroly ich referencií – ktorá nie je nikdy externe zabezpečovaná alebo delegovaná, ale vykonávajú ju samotní EIM partneri osobne.

Prečo by som mal dôverovať spoločnosti EIM a jej manažérom s mojimi najcitlivejšími a najdôvernejšími záležitosťami?

EIM spĺňa túto úroveň dôvery s vysokou mierou profesionality a správa sa jasne podľa etických princípov. 

Náš úspech do značnej miery závisí od našej povesti. Preto je v našom vlastnom záujme byť vždy dôveryhodným partnerom našich klientov a budovať dlhodobé a trvalé obchodné vzťahy. Podľa našich výsledkov to úspešne dosahujeme.

Ako funguje celý proces a čo sa stane, keď sa rozhodnem vyskúšať spoluprácu ako potenciálny klient?

Najprv pochopíme existujúcu situáciu a dôvod, prečo hľadáte riešenie prostredníctvom interim manažmentu.

Až potom môžeme poskytnúť odborne poradiť ako dosiahnuť požadovaný cieľ. Následne vieme definovať profil ideálneho interim manažéra. Výsledok tejto analýzy poskytneme písomnou formou.

Pri osobných rozhovoroch oslovíme a vyberieme vhodných manažérov na základe ich kariéry, školení, odborných znalostí a výkonu. Nasleduje prezentácia profilov v písomnej forme – individuálne riešenie vašej aktuálnej situácie a definícia cieľa. Manažérov, ktorí najlepšie zodpovedajú požiadavkám, vám následne osobne predstavíme.

Interim manažér bude môcť začať pracovať niekoľko dní po prijatí rozhodnutia. Na začiatku nasadenia vy, interim manažér a EIM partner spoločne vypracujú základnú špecifikáciu úlohy, aby sa jasne stanovil rozsah a typ úloh, ktoré sa majú vykonať.

Konečné ciele a míľniky sa stanovia spolu s interim manažérom počas prvého mítingu, ktorého výsledkom bude predloženie projektového plánu. Jeho implementáciu zabezpečuje kvalifikovaný EIM partner, ktorý preberá riadiacu úlohu počas celého životného cyklu projektu, aby zaručil hladkú, transparentnú komunikáciu a rýchle riešenie problémov v prípade odchýlok.

Pravidelné hodnotiace stretnutia budú určovať, či bude potrebné odstrániť nejaké prekážky, aby sa dosiahol požadovaný výsledok projektu, alebo či si zmeny na trhu vyžadujú úpravu smerovania projektu. V prípade potreby je možné získať aktívnu podporu vo forme odborných stanovísk v rámci siete EIM. Po ukončení mandátu bude nasledovať vyhodnotenie. Viac informácií nájdete na podstránke Ako pridávame hodnotu.

Každý prípad je jedinečný

Je potrebné vziať do úvahy, že každý prípad je jedinečný a zvyčajne je najlepšie ho prediskutovať telefonicky.

Neobávajte sa, že si budete musieť kúpiť niečo, čo nepotrebujete.

Nemali by sme za sebou viac ako 30 úspešných rokov, hlavne na základe osobných odporúčaní, ak by naším cieľom bolo iba rýchlo získať zakázku. Namiesto toho vám ako prví povieme, ak vám tentoraz nebudeme mať čo ponúknuť, pretože vieme, že nabudúce nám budete viac dôverovať.

A „nabudúce“ veľmi pravdepodobne nastane.

Každý prípad je jedinečný

Je potrebné vziať do úvahy, že každý prípad je jedinečný a zvyčajne je najlepšie ho prediskutovať telefonicky.

Neobávajte sa, že si budete musieť kúpiť niečo, čo nepotrebujete.

Nemali by sme za sebou viac ako 30 úspešných rokov, hlavne na základe osobných odporúčaní, ak by naším cieľom bolo iba rýchlo získať zakázku. Namiesto toho vám ako prví povieme, ak vám tentoraz nebudeme mať čo ponúknuť, pretože vieme, že nabudúce nám budete viac dôverovať.

A „nabudúce“ veľmi pravdepodobne nastane.

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov