Zaznacz stronę

Turnaround Management

Crisis Management and Restructuring

W sytuacji krytycznej

W sytuacji krytycznej rolę odgrywa cash-flow, czas i szybkość implementacji kluczowych zadań decyduje przetrwaniu całej organizacji. Żeby zapanować nad głównymi elementami kryzysu (zagrożenia, nieoczekiwane niespodzianki i krótki czas na podjęcie decyzji ) w przeciągu kilku dni oferujemy pomoc doświadczonego tymczasowego managera, który zrozumie realną wielkość problemu, szybko przejmie kontrolę nad sytuacją, dysponuje potrzebnymi zdolnościami i zna techniki potrzebne do identyfikacji, oceny sytuacji, zrozumienia i zapanowania nad sytuacjami krytycznymi.

Wraz z naszymi interim managerami jesteśmy w stanie zrealizować ponad 4 000 projektów transferu biznesowego na całym świecie. Nasza społeczność doświadczonych managerów ma wyjątkowe wyniki w dziedzinie zarządzania zmianami wypływającymi z restrukturyzacji, reorganizacji, fuzji i przejęcia bądź szybkiego wzrostu.

Cenne doświadczenie w zarządzaniu restrukturyzacją

W przeciągu ostatnich 30 lat firma EIM uzyskała doświadczenie w zarządzaniu istotnymi zmianami strukturalnymi w biznesie, takimi jak:

 • Nacisk finansowy lub zagrożenie finansowe
 • Spadek zysku
 • Spadek produktywności w porównaniu z konkurencją
 • Brak decyzyjności u zarządzających w obliczu nieoczekiwanych problemów lub nowo zaistniałych możliwości
 • Faza wzrostu przedsiębiorstwa wymagająca nowej struktury
 • Internacjonalizacja i rozszerzenie działalności poza kraj
 • Rozwój i wprowadzenie nowych produktów oraz/lub usług na rynek
 • Zmiany generacyjne bądź potrzeba dostosowania się strategii całej firmy
 • Reorganizacja firmy
 • Niewystarczające zasoby na utrzymanie długoterminowej działalności

Cenne doświadczenie w zarządzaniu restrukturyzacją

W przeciągu ostatnich 30 lat firma EIM uzyskała doświadczenie w zarządzaniu istotnymi zmianami strukturalnymi w biznesie, takimi jak:

 • Nacisk finansowy lub zagrożenie finansowe
 • Spadek zysku
 • Spadek produktywności w porównaniu z konkurencją
 • Brak decyzyjności u zarządzających w obliczu nieoczekiwanych problemów lub nowo zaistniałych możliwości
 • Faza wzrostu przedsiębiorstwa wymagająca nowej struktury
 • Internacjonalizacja i rozszerzenie działalności poza kraj
 • Rozwój i wprowadzenie nowych produktów oraz/lub usług na rynek
 • Zmiany generacyjne bądź potrzeba dostosowania się strategii całej firmy
 • Reorganizacja firmy
 • Niewystarczające zasoby na utrzymanie długoterminowej działalności

  Wierzymy w rozwiązania, które wychodzą od ludzi

  EIM oferuje prawdziwych interim managerów, którzy przejmują zarządzanie transferem. Nasi EIM interim managerzy rozpracowują zadania indywidualnie, bądź w grupie, w przeciągu 14 dni i pracują na pozycjach generalnych, finansowych i dyrektorów wykonawczych. Są przygotowani zastąpić lub uzupełnić istniejącą kadrę zarządzania, w ramach potrzeby również pracować za granicą.

  Wierzymy w rozwiązania, które wychodzą od ludzi

  EIM oferuje prawdziwych interim managerów, którzy przejmują zarządzanie transferem. Nasi EIM interim managerzy rozpracowują zadania indywidualnie, bądź w grupie, w przeciągu 14 dni i pracują na pozycjach generalnych, finansowych i dyrektorów wykonawczych. Są przygotowani zastąpić lub uzupełnić istniejącą kadrę zarządzania, w ramach potrzeby również pracować za granicą.

  Get in touch with us

  Together we can find the solution you are looking for.

   © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy