Zaznacz stronę

Zwiększenie efektywności

Opłacalny zysk

Szybkie wynik, maksymalne działanie

Zwiększenie aktywności jest jednym z najlepszych narzędzi poprawy wyników i utrzymania konkurencyjności. Jednak wiele firm nie jest na tyle odważnych, żeby w stu procentach wykorzystać swój potencjał wewnętrzny. Do tego potrzebna jest konkretna zmiana, która w taki sam sposób wpłynie na pracowników jak i na managerów.

Odpowiedzialność musi być zdefiniowana na nowo, dla obydwu stron koniecznym jest pozbycie się fałszywego przekonania płynącego z powtarzania wypracowanych schematów. Wiele firm nie jest przygotowanych do tak wielkiej zmiany, co powoduje znaczące i trudne do przewidzenia ryzyko. Doświadczony manager posiada profesjonalne podejście, obiektywne spojrzenie i doświadczenie w konkretnych sytuacjach, które już wielokrotnie opanował.

Opłacalny zysk

Opłacalny zysk

Wgląd z zewnątrz do wewnątrz

Chociaż firma może posiadać większy zarobek, nie musi to oznaczać, że wytwarza większe zyski. Zysk jest miarą efektywności, która przynosi powodzenie bądź niepowodzenie firmy.

Często ignorujemy sygnały, które mówią o nieefektywnym wykorzystaniu źródeł i kapitału. Niektóre ryzyka kryją się na przykład w odejściu od głównej gałęzi działalności firmy, podczas ekspansji na nowe rynki, oraz pracy nad kapitałem pracowniczym, ale również w przypadku przejęć i procesów operacyjnych, które już dłuższy czas nie podlegały ocenie.

Sytuacja, w której znowu potrzebujemy zdefiniować zadania i zaniechać poszukiwań „bezpiecznych“ rozwiązań przynosi wielkie ryzyko. Wytworzenie potrzebnej motywacji i obniżenie ryzyka wymaga obecności osoby doświadczonej, która wniesie inne spojrzenie i która z powodzeniem poradziła sobie z podobnymi sytuacjami.

Doświadczony interim manager będzie mieć profesjonalne podejście, obiektywne spojrzenie i doświadczenie wyniesione z większej ilości projektów nastawionych na zwiększenie efektywności.

EIM zwiększy efektywność waszego biznesu

  • Transfer niewydajnej firmy, filii lub ośrodka produkcji
  • Znaczące przeorganizowanie procesu operatywnego (zakup,planowanie produkcji)
  • Implementacja ścisłego zarządzania (Lean management)
  • Obniżenie kosztów produkcji, kapitału biznesowego i zwiększenie efektywności oraz produkcji
  • Opanowanie zagadnienia zwiększonych wydatków osobistych

EIM zwiększy efektywność waszego biznesu

  • Transfer niewydajnej firmy, filii lub ośrodka produkcji
  • Znaczące przeorganizowanie procesu operatywnego (zakup,planowanie produkcji)
  • Implementacja ścisłego zarządzania (Lean management)
  • Obniżenie kosztów produkcji, kapitału biznesowego i zwiększenie efektywności oraz produkcji
  • Opanowanie zagadnienia zwiększonych wydatków osobistych

Get in touch with us

Together we can find the solution you are looking for.

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy