Select Page

Zvyšovanie efektivity

Profitabilný rast

Rýchle výsledky s maximálnym účinkom

Zvýšenie efektivity je jedným z najlepších nástrojov zlepšenia výsledkov a udržania konkurencieschopnosti. Avšak mnohé spoločnosti nie sú natoľko odvážne v snahe plne využiť ich interný potenciál. K tomu, je však nevyhnutná zásadná zmena, ktorá v rovnakej miere ovplyvní zamestnancov aj manažérov.

Zodpovednosti musia byť nanovo zadefinované, a je nevyhnutné pre obe strany vzdať sa klamnej istoty plynúcej z dodržiavania zaužívaných postupov. Veľa spoločností nie je na takúto masívnu zmenu pripravených, čo spôsobuje značné a ťažko odhadnuteľné riziko. Skúsený manažér má profesionálny prístup, nezaujatý pohľad a skúsenosti z obdobných situácií, ktoré už niekoľkokrát úspešne zvládol. 

Profitabilný rast

Profitabilný rast

Pohľad zvonka dnu

Hoci môže mať spoločnosť vyššie príjmy, nemusí to nevyhnutne znamenať, že vytvára vyšší zisk. Ziskovosť je mierou efektívnosti, a teda úspechu alebo neúspechu spoločnosti.

Často podceňujeme signály, ktoré naznačujú neefektívne využívanie zdrojov a kapitálu. Niektoré riziká sa skrývajú napríklad pri odklone od hlavnej činnosti firmy, pri expandovaní na nové trhy, pri spravovaní pracovného kapitálu, ale aj pri akvizíciách a operatívnych procesoch, ktoré už dlhší čas neboli prehodnotené.

Situácia, kedy je potrebné nanovo definovať úlohy a vzdať sa hľadania „bezpečných“ riešení predstavuje vážne riziko. Vytvorenie potrebnej motivácie a zníženie rizika si vyžaduje skúseného manažéra, ktorý prinesie iný pohľad a ktorý už úspešne zvládol obdobné situácie.

Skúsený interim manažér bude mať profesionálny prístup, nezaujatý pohľad a skúsenosti z úspešnej realizácie viacerých projektov na zvýšenie efektivity.

EIM zvýši efektivitu vášho podniku

  • Transformácia nedostatočne výkonnej spoločnosti, pobočky alebo výrobného závodu
  • Významný redizajn operatívneho procesu (nákup, plánovanie výroby)
  • Implementácia štíhleho riadenia (Lean management)
  • Zníženie nákladov, prevádzkového kapitálu a zvýšenie efektívnosti a výroby
  • Zvládnutie problematiky zvýšených osobných nákladov

EIM zvýši efektivitu vášho podniku

  • Transformácia nedostatočne výkonnej spoločnosti, pobočky alebo výrobného závodu
  • Významný redizajn operatívneho procesu (nákup, plánovanie výroby)
  • Implementácia štíhleho riadenia (Lean management)
  • Zníženie nákladov, prevádzkového kapitálu a zvýšenie efektívnosti a výroby
  • Zvládnutie problematiky zvýšených osobných nákladov

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov