Select Page

Zvládání krize COVID19 očima krizového interim CFO

Zvládání krize COVID19 očima krizového interim CFO

Jiří Šmíd

Je hodně lidí, kteří vám radí, jak máte řešit problém.
O hodně méně je lidí, kteří ten problém umí vyřešit za vás.

Jiří Šmíd je Interim CFO manažer specializující se na poskytování služeb firmám v nestandardních situacích –  krize, restrukturalizace, insolvence, platební neschopnost nebo velké změny objemu výroby.

Je členem EIM Nurtured Knowledge Community od roku 2018 a realizoval několik náročných finančních restrukturalizací.

Specializace :

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Působení v oborech
  • Gastronomie a pohostinství
  • Kovovýroba a zpracování kovů
  • Doprava
  • Potravinářský průmysl
  • Výroba

1. Přiznejte si: jste ve válce

„Firma v krizi potřebuje vojenský režim,“ říká „interim manažer“ Jiří Šmíd. Demokracie i dosavadní běžný způsob komunikace jsou podle něj v krizi nepoužitelné. Podle Šmída je pro šéfa na počátku vůbec nejdůležitější si připustit, že je ve zcela nové situaci. „Musí si připustit, že bojuje o záchranu podniku. Že neplatí žádné předchozí plány a výhledy. A že je třeba vyžadovat od každého člověka osobní odpovědnost za splnění jeho úkolu,“ dodává krizový specialista.

2. Postavte hlavní štáb

Firma ve válce potřebuje velitele. Profesionálové radí vytvořit krizový řídící tým o 1 až 5 lidech, podle velikosti firmy. „Potlačte v sobě paniku, v krizi je důležitá role lídra. Ten má vyzařovat klid, rozvážnost, odhodlání, rozhodnost“.
Člověka, který velí v krizi, je třeba zbavit v co největší míře běžných povinností z předkrizových dob, aby se mohl plně soustředit na svůj hlavní úkol: záchranu firmy. Krizový lídr by měl zpracovat koncepční krizové scénáře na období jednoho, tří až devíti měsíců, aby si udržel při denně se měnící situaci nadhled a myšlenkový náskok.

3. Cash is King!

Pro firmu v krizi je naprosto klíčové zajistit co největší objem disponibilních prostředků. Chce to několik kroků: jednat s bankou a leasingovým partnerem o odkladu splátek, jednat s dodavateli o splátkových kalendářích, pokusit se dojednat dřívější platby u odběratelů – i za cenu poskytnutí slevy. Případně jednat se zaměstnanci o splátkování mezd.

4. Nespoléhejte na pomoc státu

Vláda slíbila firmám, postiženým koronavirem, od začátku dubna bezúročné půjčky rámci nového úvěrového programu COVID. Má na ně poskytnout až 600 milionů korun.

Podle krizových profesionálů ale není radno na tuto pomoc zcela spoléhat. „Stát nebude schopen pustit do ekonomiky tolik peněz, aby to pokrylo všechny ztráty. Není také jasné, jak rychle bude schopen zpracovávat obrovský počet žádostí, který se dá čekat,“.
Zajištění hotovosti je nejdůležitější podmínkou pro přežití firmy a dá se zvládnout i ve válečném stavu. „I když firma vykazuje účetní ztrátu, může po určitou dobu fungovat a přežít. A pokuď nemá peníze na úhradu závazků, může rychle skončit,“. A přidává osobní zkušenost: „Už jsem řídil firmu s asi 70 zaměstnanci, která byla ztrátová, v době mého příchodu jí skoro dva roky nefungovalo účetnictví. Ale protože se mi podařilo řídit peníze tak, abychom hradili závazky, přežila.“

5. Zajistětě se proti karanténě

Zabezpečte firmu pro případ, že se mezi zaměstnanci objeví nákaza a kolegové nakaženého pracovníka půjdou do karantény.

6. Bez lidí to nejde

Potřebujete loajalitu a důvěru zaměstnanců. Mluvte s nimi otevřeně a pravdivě, radí profesionálové.
Vytipujte nejohroženější skupiny (samoživitelé, oba partneři zaměstnaní ve firmě, lidé nemocní nebo v karanténě). Rozhodněte, jak jim firma pomůže, a oznamte to ostatním, dodávají.

7. Živí mě zákazníci

Během válečného stavu je firma nesmí ztratit. „Proto je třeba s nimi intenzivně a otevřeně komunikovat, aby co nejpřesněji znali vaše možnosti vyrábět a expedovat a měli informace o inkasu vašich pohledávek“.

8. Potřebuji, aby přežili mí dodavatelé

„Nesmíte zastavit nově dohodnuté platby, nesmíte dostat své dodavatele do neřešitelné krize. Až se situace uklidní, budete potřebovat i ty, kteří vám teď připadají méně důležití. A všichni dodavatelé si budou pamatovat, jak jste se choval,“ radí Jiří Šmíd, jak si udržet dodavatele.

9. Myslete o krok dopředu

Krizový manažer by měl neustále aktualizovat svůj finanční, výrobní a ekonomický plán na nejbližší období – s ohledem na měnící se podmínky. Neutápět se v momentálních potížích a udržovat si nadhled.

10. Buďte důvěryhodní

„Vždycky je důležité mluvit pravdu“. Než než si vymýšlet, je podle něj vždycky lepší říct „Nevím – zjistím a odpovím do…“
Podle krizových šéfů nebývá v krizovém válečném stavu vždycky čas na zpracovávání nových smluv nebo úpravu těch stávajících tak, aby reagovaly na měnící se skutečnosti. „Partner musí vědět, že pokud se s ním operativně telefonem dohodnu, že to platí. Takto vytvořené vazby se vám totiž v budoucnu mnohonásobně vrátí.“

1. Přiznejte si: jste ve válce

„Firma v krizi potřebuje vojenský režim,“ říká „interim manažer“ Jiří Šmíd. Demokracie i dosavadní běžný způsob komunikace jsou podle něj v krizi nepoužitelné. Podle Šmída je pro šéfa na počátku vůbec nejdůležitější si připustit, že je ve zcela nové situaci. „Musí si připustit, že bojuje o záchranu podniku. Že neplatí žádné předchozí plány a výhledy. A že je třeba vyžadovat od každého člověka osobní odpovědnost za splnění jeho úkolu,“ dodává krizový specialista.

2. Postavte hlavní štáb

Firma ve válce potřebuje velitele. Profesionálové radí vytvořit krizový řídící tým o 1 až 5 lidech, podle velikosti firmy. „Potlačte v sobě paniku, v krizi je důležitá role lídra. Ten má vyzařovat klid, rozvážnost, odhodlání, rozhodnost“.
Člověka, který velí v krizi, je třeba zbavit v co největší míře běžných povinností z předkrizových dob, aby se mohl plně soustředit na svůj hlavní úkol: záchranu firmy. Krizový lídr by měl zpracovat koncepční krizové scénáře na období jednoho, tří až devíti měsíců, aby si udržel při denně se měnící situaci nadhled a myšlenkový náskok.

3. Cash is King!

Pro firmu v krizi je naprosto klíčové zajistit co největší objem disponibilních prostředků. Chce to několik kroků: jednat s bankou a leasingovým partnerem o odkladu splátek, jednat s dodavateli o splátkových kalendářích, pokusit se dojednat dřívější platby u odběratelů – i za cenu poskytnutí slevy. Případně jednat se zaměstnanci o splátkování mezd.

4. Nespoléhejte na pomoc státu

Vláda slíbila firmám, postiženým koronavirem, od začátku dubna bezúročné půjčky rámci nového úvěrového programu COVID. Má na ně poskytnout až 600 milionů korun.

Podle krizových profesionálů ale není radno na tuto pomoc zcela spoléhat. „Stát nebude schopen pustit do ekonomiky tolik peněz, aby to pokrylo všechny ztráty. Není také jasné, jak rychle bude schopen zpracovávat obrovský počet žádostí, který se dá čekat,“.
Zajištění hotovosti je nejdůležitější podmínkou pro přežití firmy a dá se zvládnout i ve válečném stavu. „I když firma vykazuje účetní ztrátu, může po určitou dobu fungovat a přežít. A pokuď nemá peníze na úhradu závazků, může rychle skončit,“. A přidává osobní zkušenost: „Už jsem řídil firmu s asi 70 zaměstnanci, která byla ztrátová, v době mého příchodu jí skoro dva roky nefungovalo účetnictví. Ale protože se mi podařilo řídit peníze tak, abychom hradili závazky, přežila.“

5. Zajistětě se proti karanténě

Zabazpečte firmu pro případ, že se mezi zaměstnanci objeví nákaza a kolegové nakaženého pracovníka půjdou do karantény.

6. Bez lidí to nejde

Potřebujete loajalitu a důvěru zaměstnanců. Mluvte s nimi otevřeně a pravdivě, radí profesionálové. Vytipujte nejohroženější skupiny (samoživitelé, oba partneři zaměstnaní ve firmě, lidé nemocní nebo v karanténě). Rozhodněte, jak jim firma pomůže, a oznamte to ostatním, dodávají.

7. Živí mě zákazníci

Během válečného stavu je firma nesmí ztratit. „Proto je třeba s nimi intenzivně a otevřeně komunikovat, aby co nejpřesněji znali vaše možnosti vyrábět a expedovat a měli informace o inkasu vašich pohledávek“.

8. Potřebuji, aby přežili mí dodavatelé

„Nesmíte zastavit nově dohodnuté platby, nesmíte dostat své dodavatele do neřešitelné krize. Až se situace uklidní, budete potřebovat i ty, kteří vám teď připadají méně důležití. A všichni dodavatelé si budou pamatovat, jak jste se choval,“ radí Jiří Šmíd, jak si udržet dodavatele.

9. Myslete o krok dopředu

Krizový manažer by měl neustále aktualizovat svůj finanční, výrobní a ekonomický plán na nejbližší období – s ohledem na měnící se podmínky. Neutápět se v momentálních potížích a udržovat si nadhled.

10. Buďte důvěryhodní

„Vždycky je důležité mluvit pravdu,“. Než než si vymýšlet, je podle něj vždycky lepší říct „Nevím – zjistím a odpovím do…“
Podle krizových šéfů nebývá v krizovém válečném stavu vždycky čas na zpracovávání nových smluv nebo úpravu těch stávajících tak, aby reagovaly na měnící se skutečnosti. „Partner musí vědět, že pokud se s ním operativně telefonem dohodnu, že to platí. Takto vytvořené vazby se vám totiž v budoucnu mnohonásobně vrátí.“

Interim Manager

Výkonný Interim Manager je seniorní vedoucí pracovník s vysokou kvalifikací a rozsáhlými odbornými zkušenostmi získanými z řady manažerských pozic na vysoké úrovni. Mohou být společností angažováni během několika dní na stanovenou dobu k vyřešení konkrétního problému nebo k dozorování a řízení celého procesu transformace společnosti.

Interim manažer umí zajistit fungování firmy na dobu nezbytnou k nalezení nejlepšího kandidáta, který obsadí pracovní pozici na permanentní bázi.

Ani poradce v oblasti řízení, ani projektový manažer nejsou v krizové situaci schopní tyto role naplnit.

Jiří Šmíd a Bohuslav Lipovsky Live o COVID krizovém managementu

Executive Interim manager je stratég, analytik, plánovač, kouč, trenér a implementátor zaměřený na dosažení cíle. Je zaměřený na vaše potřeby a cíle a pracuje v úzké spolupráci s vaším týmem. Interim manažer se vždy snaží dosáhnout stanovených cílů ve stanovené lhůtě a s maximální efektivitou nákladů, protože ví, že jeho reputace na trhu je rozhodující pro získání dalších zakázek.

Vaše rozhodnutí, zda začnete spolupracovat s konzultantem, koučem, projektovým manažerem nebo výkonným Interim Manažerem, by mělo vycházet z aktuální situace vaší firmy:

 • naléhavost úkolu / problému, který potřebujete vyřešit
 • úroveň podpory, kterou od této osoby očekáváte
 • úroveň rizika, které jste připraveni podstoupit
 • disponibilní rozpočet

Můžete zvolit kombinaci řešení nebo jedno upřednostnit. Ale ať už přijmete jakékoliv řešení, musíte své rozhodnutí pečlivě zvážit.

EIM Interim Manažeři Jsou Stratégové a Realizátoři

My ve společnosti EIM vás rádi podpoříme nalezením správných výkonných Interim manažerů, kteří s využitím svých komplexních dovedností umí neprodleně přijmout výzvu a přinést rychlé výsledky. Díky naší komunitě renomovaných výkonných Interim Manažerů vám můžeme neprodleně poskytnout zkušené profesionály, kteří jsou pro vaši potřebu vybráni podle přísných kritérií.
S námi můžete očekávat vzrušující intenzivní úkoly z mezinárodního prostředí, budete rozvíjet nové myšlenky a uplatníte své zkušenosti a nápady pro úspěšné řešení vašich projektů.
Našim klientům poskytujeme to nejlepší důrazné řešení pro řešení problémů nebo transformace kdekoliv na světě.
  

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy