Select Page

Internacionalizácia

Globálne riešenia pre medzinárodné trhy 

Či už pracujete v nadnárodnej spoločnosti alebo v malom strednom podniku, pravdepodobne ste sa už rozhodovali či expandovať na nový trh alebo spolupracovať s ľuďmi v inej krajine.

Globalizácia ponúka obrovské príležitosti na podporu inovácií, zníženie nákladov na výrobu a vstup na nové trhy s riešeniami, ktoré sa už za podobných podmienok osvedčili v inom regióne.

Existuje však minimálne jedno veľké riziko: nesprávne predpoklady! Aby sa tomu zabránilo, je potrebné hĺbkové porozumenie medzikultúrnych perspektív a ľudských vzťahov – alebo EIM interim manažéra. Takmer pre každý trh na svete poskytujeme manažérov, ktorí už poznajú región z vlastnej skúsenosti. 

Hodnota skúseností z prvej ruky

V podnikaní takmer neexistuje iná oblasť, v ktorej by ste sa toho dozvedeli viac o kultúre a ľuďoch. Neopakujte chybu prvých antropológov, ktorí si mysleli, že môžu písať o zahraničných kultúrach, zatiaľ čo si sediac doma v pohodlnom kresle budú popíjať víno. V roku 1922 etnograf Bronislaw Malinowski naštartoval novú éru spoločenských vied tým, že požadoval, aby vedci zaznamenali myslenie domorodcov tak ako nikdy predtým – spoločným trávením časupodieľaním sa na ich živote.

O približne 100 rokov neskôr vás žiadame, aby ste urobili to isté: neexportujte produkty, nespravujte medzinárodné tímy výlučne na základe toho, čo ste si prečítali o ľuďoch v danej časti sveta. Buďte tam, kde sú vaši zákazníci alebo kolegovia, a budete rozumieť tomu, čo chcú a ako s nimi efektívne komunikovať. Je zrejmé, že lietanie má nepriaznivý vplyv na životné prostredie a vy nemôžete byť vždy všade. Vysielanie najlepšieho zamestnanca tiež nemusí byť najlepším krokom pre vaše podnikanie doma. Ako teda postupovať, aby ste získali túto cennú skúsenosť z inej kultúry hneď z prvej ruky?

Žiadni experti na medzikultúrnu komunikáciu !

Manažéri s relevantnými medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sa na riešenie úloh nebudú pozerať v kontexte histórie vašej spoločnosti, sú neodmysliteľní pre každý projekt internacionalizácie.

Podľa výsledkov nedávnej štúdie pomôžu účinne prekonať prekážky na ceste k investíciám do zahraničia – jazykové bariéry (26%), nedostatok riadiacich kapacít (19%) a zdrojov (12%).

Títo odborníci navyše dobre poznajú novovznikajúce trendy na predmetných zahraničných trhoch – čím sú zárukou spoľahlivého toku nových nápadov a objavov a sú pripravení expandovať na nový trh.

Napokon však stále ide o vedenie podniku. Je potrebné kontrolovať zmluvné podmienky, riadiť tímy a získavať klientov. Z tohto dôvodu neposkytujeme odborníkov na medzikultúrnu komunikáciu, ale skúsených podnikateľov a špičkových manažérov, ktorí sa stali odborníkmi v danej kultúre na základe výsledkov dosiahnutých v medzinárodných projektoch.

Sme vaším najlepším partnerom pri hľadaní a výbere takýchto ľudí, pretože sme medzinárodnou firmou pôsobiacou v 21 lokalitách po celom svete a sieťou talentov, ktorá nepozná žiadnych hraníc.

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov