Select Page

Executive Interim Management

Interim Management

Междинно управление е временното предоставяне на управленски ресурси и умения на доказан, пре-квалифициран и пре-опитен мениджър, с цел управление на период на преход, криза или промяна в рамките на дадена организация.

В тази ситуация, постоянна позиция може да бъде ненужна или невъзможна намиране в кратък срок. Също така е възможно да няма подходящ в организацията, който да е в състояние или на разположение да заеме въпросната позиция.

средният брой дни в рамките на които EIM представя подходящи профили

%

от междинните мандатни проекти са изпълнени

%

от поставените цели са постигнати - навреме и в рамките на бюджета

%

от постоянните мандатни проекти са изпълнени

Висококвалифицираните мениджъри на EIM Ви помагат да разработвате и изпълнявате практически стратегии за успешно навигиране през процеса на промяна. Всеки един мениджър има солиден опит в прокарването на промяна в положителна посока. Освен това всеки мениджър на EIM притежава:

 • богат оперативен опит
 • познания за конкретна индустрия, пазар или държава
 • конкретни умения във функционална област
 • доказан опит в предоставянето на резултати за подобни типове задачи
 • незабавна готовност за работа

Ние сме създателите на временното ръководство

Typical functions interim managers cover:

 • Interim Chief Executive Officer | Interim CEO
 • Interim Chief Finance Officer | Interim CFO
 • Interim Chief Digital Officer | Interim CDO
 • Interim Chief Operating Officer | Interim COO
 • Interim Plant Director | Interim Plant Manager
 • Interim Production Director | Production Manager
 • Interim Quality Director | Interim Quality Manager
 • Interim Lean Manager | Interim Launch Manager
 • Interim HR Director | Interim HR Manager
 • Interim Purchasing Director | Interim Purchasing Manager
 • Interim Logistic Director | Interim Logistic Manager
 • Interim Project Manager | Interim Transition Leader
 • Interim Sales Director | Interim Sales Manager
Typical areas interim managers cover:

 • Crisis Managemnt
 • Restructuring Management
 • Digital Transformation
 • Internationalisation and Business Development
 • Innovations Management 
 • Performance and Efficiency Improvement
 • Post Acquisition Integration
 • Mergers and Acquisitions
 • Critical Situations due to COVID19
 • Project Management
 • Transition Lead
 • ERP System Implementation
 • and many more

Висококвалифицираните мениджъри на EIM Ви помагат да разработвате и изпълнявате практически стратегии за успешно навигиране през процеса на промяна. Всеки един мениджър има солиден опит в прокарването на промяна в положителна посока. Освен това всеки мениджър на EIM притежава:

 • богат оперативен опит
 • познания за конкретна индустрия, пазар или държава
 • конкретни умения във функционална област
 • доказан опит в предоставянето на резултати за подобни типове задачи
 • незабавна готовност за работа

  Ние сме създателите на временното ръководство

  Бързи резултати с максимално въздействие

  EIM позволява значително, положително развитие, чрез бърза намеса, като има доказан опит, базиран на структуриран подход към управлението на проекти, разработен в рамките на 30-годишен опит и над 10 000 задачи.

  Партньорът на EIM, поемащ цялостната отговорност за проекта, ще назначи старши изпълнителен директор или екип от експерти, създаващи конкретна проектна организация, за да постигне окончателни резултати – бързо.

  години опит

  държави

  международни офиса

  международни мениджъри

  Fast results with maximum impact

  For rapid intervention that enables significant positive improvement, EIM has a proven track record based on our structured approach to project management, developed in the course of 30 years’ experience and 10,000 assignments.

  The EIM Partner who takes overall responsibility for the project will appoint a senior executive or team from EIM’s international pool and set up a specific project organisation to deliver definitive results – fast.

  години опит

  държави

  международни офиса

  международни мениджъри

  Доверете управлението си на един от нашите изпълнителни мениджъри. В зависимост от вашите нужди, мениджърът на EIM може да замени, обогати или обучи вашите мениджъри в краткосрочен или дългосрочен план. Временните мениджъри на EIM имат богат практически опит в широк спектър от функции и отрасли. Освен това, обикновено се заемат със задачата в рамките на няколко дни, за възлагане на проекти или в рамките на седмици, за постоянна промяна.

  Висококвалифицираните мениджъри на EIM Ви помагат да разработвате и изпълнявате практически стратегии за успешно навигиране през процеса на промяна. Всеки един мениджър има солиден опит в прокарването на промяна в положителна посока

  Освен това всеки мениджър на EIM притежава:
  богат оперативен опит
  познания за конкретна индустрия, пазар или държава
  конкретни умения във функционална област
  доказан опит в предоставянето на резултати за подобни типове задачи
  незабавна готовност за работа

  Rapid Access to Expert Management Capabilities
  Rapid Access to Expert Management Capabilities

  Доверете управлението си на един от нашите изпълнителни мениджъри. В зависимост от вашите нужди, мениджърът на EIM може да замени, обогати или обучи вашите мениджъри в краткосрочен или дългосрочен план. Временните мениджъри на EIM имат богат практически опит в широк спектър от функции и отрасли. Освен това, обикновено се заемат със задачата в рамките на няколко дни, за възлагане на проекти или в рамките на седмици, за постоянна промяна.

  Висококвалифицираните мениджъри на EIM Ви помагат да разработвате и изпълнявате практически стратегии за успешно навигиране през процеса на промяна. Всеки един мениджър има солиден опит в прокарването на промяна в положителна посока

  Освен това всеки мениджър на EIM притежава:
  богат оперативен опит
  познания за конкретна индустрия, пазар или държава
  конкретни умения във функционална област
  доказан опит в предоставянето на резултати за подобни типове задачи
  незабавна готовност за работа

  Нека поговорим заедно за това

  Бохуслав Липовски, управляващ партньор
  EIM Executive Interim Management CEE
  Заедно можем да намерим решението, което търсите

  За Бохуслав

  Бохуслав води компании и техните мениджъри през сложни промени, произтичащи от криза, преструктуриране или интеграция след сливане. Той се фокусира върху работата с фирми с частен капитал и международни корпорации. Неговата сила е в разработването на стратегия за трансформация и ръководенето на мултикултурни екипи.
  Бохуслав има международен опит, от няколко години е активен във временното управление, говори няколко езика и има богат опит от множество проекти.

   © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy