Select Page

Digitálna transformácia

Rozhodujúci faktor úspechu vašej spoločnosti

Je čas sa naplno pustiť do digitálnej transformácie. Správna stratégia a dôsledná implementácia sú predpokladom úspechu každej spoločnosti. Optimalizácia spôsobu spolupráce so zákazníkom (customer journey) núti spoločnosť identifikovať technológie, procesy, schopnosti a transformáciu potrebnú na dosiahnutie jeho výnimočnej skúsenosti. 

Nastavenie sa na digitálny vek

Nezávisle od vašich individuálnych cieľov, požiadaviek a vašej obchodnej situácie, vás prevedieme po cieľovo orientovanej a štrukturovanej ceste, džungľou digitálnych možností.

Každé riešenie musí byť individuálne navrhnuté a zrealizované. Jedná sa o komplexný proces, ktorý pokrýva celú organizáciu, ktorého podmienkou je presná definícia očakávaní a prístup k príslušným nástrojom.

 

Ako určiť prístup k transformácii 

  • Premyslite si na čo sa zamerať, aby ste čo najrýchlejšie získali pridanú hodnotu pre váš biznis
  • Pripravte si postup transformácie a dohliadnite na jeho implementáciu
  • Zreorganizujte svoj biznis, znovu nastavte firemnú kultúru a zmeňte spôsob fungovania tak, aby sa získavali nové zručnosti a schopnosti 
  • Vytvorte nové spôsoby, ako prísť s nápadmi, testovať ich a navrhovať nové produkty a digitálne zážitky
  • S našou podporou získajte informácie o nových technológiách a inováciách a o tom, ako ich využiť na dosiahnutie pridanej hodnoty v biznise.

Pripravenosť na digitálne technológie

Aby sa zabránilo tomu, že sa celá spoločnosť bude touto problematikou neustále zaoberať, je dôležité prenechať celý proces na skúsených manažérov, praktických odborníkov. Zároveň je nutné im poskytnúť analýzu potrieb a požadovaných výsledkov (KPIs), aby sa dosiahli nastavené ciele.

Už po niekoľkých týždňoch budú naši vysokokvalifikovaní interim manažéri schopní ukázať prvé výsledky na ceste k expanzii na národných či medzinárodných digitálnych trhoch.

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov