Vyberte stránku

Proč partnerství s EIM?

Executive Interim Management

 

Proč

partnerství

s EIM?

Rychlý přístup k top manažerům

Změna je v dnešním světě jedinou konstantou. Současné podnikatelské prostředí vyžaduje stále větší flexibilitu a rychlé nasazení kvalifikovaných jednotlivců, kteří mohou efektivně řídit transformaci podniku.

K tomu, aby společnosti mohly zvládnout výzvy nebo využít výhody vyplývající z nečekaných příležitostí musí být schopny přizpůsobit se novým podmínkám, a to velice rychle. Stávající management často nedisponuje flexibilitou ani zkušenostmi pro implementování potřebných organizačních změn v požadovaném časovém rámci. Jedinou cestou, jak to vyřešit, je získat nové zdroje a inspiraci zvenčí.

Poskytujeme rychlý přístup k odborným znalostem / dovednostem v oblasti řízení změn, které nejsou ve Vaší společnosti v reálném čase okamžitě dostupné.

Dočasného manažera nebo celý tým vám umíme poskytnout k dispozici do několika dní.

%

splněných mandátů na zadané interim / dočasné projekty

%

splněných mandátů na trvalé pozice

%

stanovených cílů dosažených včas a v dohodnutém rozpočtu

je průměrný počet dní, v průběhu kterých EIM představí vhodné kandidáty

Zkušení senior manažeři

Interim manažeři EIM jsou zkušenými profesionály na vysoké úrovni, s prokazatelnými zkušenostmi při řešení složitých obchodních situací vyžadující rychlou transformaci. Procházejí obsáhlými pohovory, hloubkovými testy a intenzivním hodnotícím procesem. Tito zkušení jednotlivci jsou orientováni na výsledky, rychle pochopí zadanou výzvu a dosáhnou okamžitý vliv – většinou vyřeší naléhavé problémy v rozmezí několika týdnů, nikoliv měsíců a dosahují konkrétní cíle za několik měsíců, nikoliv let.

Navázali jsme dlouhodobé vztahy s přibližně 30 000 takovými profesionály z různých firem, a proto víme rychle identifikovat toho pravého pro každý úkol

Zkušení senior manažeři

Interim manažeři EIM jsou zkušenými profesionály na vysoké úrovni, s prokazatelnými zkušenostmi při řešení složitých obchodních situací vyžadující rychlou transformaci. Procházejí obsáhlými pohovory, hloubkovými testy a intenzivním hodnotícím procesem. Tito zkušení jednotlivci jsou orientováni na výsledky, rychle pochopí zadanou výzvu a dosáhnou okamžitý vliv – většinou vyřeší naléhavé problémy v rozmezí několika týdnů, nikoliv měsíců a dosahují konkrétní cíle za několik měsíců, nikoliv let.

Navázali jsme dlouhodobé vztahy s přibližně 30 000 takovými profesionály z různých firem, a proto víme rychle identifikovat toho pravého pro každý úkol

Kompetentnost v managementu transformací

EIM partneři jsou bývalými členy správních rad se zkušenostmi v oblasti mezinárodního řízení a poskytování poradenství. Přebírají celkovou odpovědnost za proces transformace, podněcují komunikaci, sdílejí své zkušenosti a zajišťují dosažení očekávaných výsledků.

Kompetentnost v managementu transformací

EIM partneři jsou bývalými členy správních rad se zkušenostmi v oblasti mezinárodního řízení a poskytování poradenství. Přebírají celkovou odpovědnost za proces transformace, podněcují komunikaci, sdílejí své zkušenosti a zajišťují dosažení očekávaných výsledků.

Transparentní náklady

Náklady na dočasného manažera jsou vypočítávány na denní bázi. Jsou tedy zcela transparentní a flexibilní. Neexistuje žádné odstupné, zdlouhavé výpovědní lhůty ani nepříjemné jednání o propouštění.

Přísná důvěrnost

Chápeme, že s námi sdílíte své nejsložitější a nejcitlivější problémy, proto dodržujeme nejvyšší úroveň etických standardů, profesionalitu, přísnou důvěru a diskrétnost.

Transparentní náklady

Náklady na dočasného manažera jsou vypočítávány na denní bázi. Jsou tedy zcela transparentní a flexibilní. Neexistuje žádné odstupné, zdlouhavé výpovědní lhůty ani nepříjemné jednání o propouštění.

Přísná důvěrnost

Chápeme, že s námi sdílíte své nejsložitější a nejcitlivější problémy, proto dodržujeme nejvyšší úroveň etických standardů, profesionalitu, přísnou důvěru a diskrétnost.

Pěstovaná znalostní komunita

Naše komunita sestává z více než 30 000 manažerů, jejichž zkušenosti, nápady a strategie se dají v praxi výborně využít, protože byly prověřeny a otestovány při zvládání nejrůznějších situací a výzev.

Manažeři EIM pocházejí z mezinárodního prostředí a přicházejí z různých sfér a funkcí. Pouze prestižní pracovní pozice však neumožňuje automatický přístup do naší EIM komunity. V EIM věříme, že vynikající manažeři nemají žádný problém s prokázáním svých výsledků dosažených během své kariéry, takže tyto kvality hledáme u každého kandidáta. Manažeři EIM se připojují k naší komunitě jednak proto, že se ztotožňují s našimi hodnotami a také proto, že mohou prostřednictvím ní ve velké míře prokazovat svou schopnost dosahovat vynikající a trvalé výsledky ve svém oboru.

Komunitu EIM jsme nebudovali pouze jako skupinu kontaktů, ale také jako aktivní skupinu lidí, kteří si neustále vyměňují nápady a postřehy a to prostřednictvím osobních kontaktů a vytváření obsahu a akcí zaměřených na networking.

Cokoliv váš byznys potřebuje, ať už čelíte jakékoliv výzvě, my máme pro vás správného člověka, který toho zvládne. V oblasti interim managementu působíme 30 let a během této doby se nám podařilo vybudovat komunitu úspěšných odborníků dosahujících excelentních výsledků.

Naši manažeři působí ve společnostech všech velikostí, od start-up-ů, přes malé a střední až po nadnárodní společnosti.

Globalní pokrytí #oneEIM

AMSTERDAM – BARCELONA – BEIJING – BRATISLAVA – BRUSSELS – BUDAPEST – BUENOS AIRES – HONG KONG – ISTANBUL – LONDON – LOS ANGELES – MADRID – MELBOURNE – MILAN – MUMBAI – MUNICH – NEW YORK – PARIS – PRAGUE – SÃO PAULO – SHANGHAI – STOCKHOLM – SYDNEY – WARSAW – ZUG

Spojte se s námi

Společně najdeme řešení, které hledáte

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy