Vyberte stránku

Často kladené otázky

Co dělá společnost EIM jedinečnou a jiné časté dotazy

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte naši nejbližší kancelář.

V následující části naleznete seznam odpovědí na časté dotazy.

Co je interim management?

Interim management je okamžité poskytnutí manažerských dovedností a schopností během určitého časového období.

To znamená, že když manažeři úspěšně dokončí přesně definované úkoly, odejdou. Nejsou zraněny city, nejsou podány žádné žaloby, nevyžaduje se výpovědní lhůta. Proč byste však chtěli, aby úspěšný manažer odešel? Někdo, kdo byl vhodným na vyřešení konkrétní výzvy, nemusí být tím správným člověkem pro tu následující. Představte si, že můžete pořád čerpat to nejlepší ze dvou zdrojů – nové myšlení, nápady a pohled zvenku na jedné straně a odborné znalosti, zkušenosti a know-how z jiných odvětví nebo společností na straně druhé.

Jaký je rozdíl vůči běžnému vyhledávání top manažerů - executive search?

Na rozdíl od hledání permanentního zaměstnance, což může trvat i několik měsíců, nastoupí Interim manažer do 1-3 týdnů a vzhledem k jeho bohatým zkušenostem porozumí vaší organizaci už za pár dní.

Jakmile dosáhne svého cíle, opustí společnost a netvoří další náklady.

Co odlišuje společnost EIM od jejích konkurentů?

EIM se nezabývá obchodováním s životopisy.

Místo toho řešíme podnikatelské výzvy poskytováním individuálních řešení se správnými odborníky v oboru.
V průběhu 30 let naší existence a po úspěšném zvládnutí 10 000 projektů jsme shromáždili rozsáhlé zkušenosti a vyvinuli osvědčenou metodiku úspěšného vedení transformace. Kromě toho nenabízíme interim management pouze jako reakci na nouzové situace nebo volná místa, ale také jako moderní řídící nástroj pro aktivní optimalizaci řízení vaší společnosti z hlediska růstu, účinnosti nebo digitální transformace.

To znamená, že Vám pomůžeme analyzovat, kdo vaší společnosti přinese v současné situaci největší hodnotu. Bez tohoto kroku by ani ten nejlepší postup nebo algoritmus vyhledávání a párování vašemu byznysu nepomohl. Většina našich konkurentů však právě tenhle krok přeskočí.

Také se postaráme o to, aby náš interim manažer začal se souborem jasně definovaných cílů, úkolů a s výslovně dohodnutou strategií. Je to velice důležité, protože jinak je promrhán čas a mohou se vyskytnout mocenské boje. Během celého projektu Vám vždy bude k dispozici EIM partner, který v případě potřeby zajistí hladkou a transparentní komunikaci mezi vámi a interim manažerem.

Jakou roli má EIM během projektu?

EIM partner je odpovědný za koučování interim manažera a je důvěryhodnou a kompetentní oporou pro Vás i EIM interim manažera.

EIM partneři využívají svých rozsáhlých zkušenosti v průmyslu, které jsou výsledkem dlouholeté práce v řídících a konzultačních funkcích a také EIM metodiku. Získáte tím skutečnou přidanou hodnotu, která je průběžně doplňována množstvím zkušeností z projektového řízení interim mandátů.

Jak EIM zajišťuje kvalitu svých interim manažerů?

Společnost EIM je při výběru interim manažera mimořádně důsledná. Všichni EIM interim manažeři mají mimořádně rozsáhlé manažerské zkušenosti, přemýšlejí a jednají v rámci provozních a pragmatických parametrů a od prvního dne plně spolupracují s klientem. To zajišťujeme provedením hloubkové prověrky všech členů v naší komunitě, včetně kontroly jejich referencí – která není nikdy zajišťována nebo delegovaná externě, ale vykonávají ji osobně samotní EIM partneři.

Proč bych měl důvěřovat společnosti EIM a jejím manažerům, pokud se jedná o mé nejcitlivější a nejdůvěryhodnější záležitosti?

EIM splňuje tuto úroveň důvěry s vysokou mírou profesionality a chová se jasně podle etických principů.

Náš úspěch do značné míry závisí na naší pověsti. Proto je v našem vlastním zájmu být pro naše klienty vždy důvěryhodným partnerem a budovat s nimi dlouhodobé a trvalé obchodní vztahy. Dle našich výsledků toho úspěšně dosahujeme.

Jak funguje celý proces a co se stane, pokud se rozhodnu vyzkoušet spolupráci jako potenciální klient?

Nejprve se snažíme pochopit vaši stávající situaci a důvod proč hledáte řešení prostřednictvím interim managementu.

Teprve poté můžeme poskytnout odborné rady, jak dosáhnout požadovaného cíle. Následně umíme definovat profil ideálního interim manažera. Výsledek této analýzy poskytneme písemnou formou.

Při osobních rozhovorech oslovujeme a vybíráme vhodné manažery na základě jejich kariéry, školení, odborných znalostí a výkonu. Následuje prezentace profilů v písemné formě – individuální řešení vaší aktuální situace a definice cíle. Manažery, které nejlépe odpovídají požadavkům vám následně představíme osobně.

Interim manažer bude moci začít pracovat několik dní po přijetí rozhodnutí. Nejdříve společně vy, interim manažer a EIM partner vypracujete základní specifikaci úkolů, abychom jasně stanovili jejích rozsah a typ.

Konečné cíle a milníky stanovíme společně s interim manažerem během prvního mítinku, jehož výsledkem bude předložení projektového plánu. Jeho implementaci zajišťuje kvalifikovaný EIM partner, který přebírá řídící roli během celého životního cyklu projektu, aby v případě jakýchkoliv odchylek zaručil hladkou a transparentní komunikaci a rychlé řešení problémů.

Pravidelná hodnotící setkání budou určovat, zda bude nutné odstranit nějaké překážky, abychom dosáhli požadovaného výsledku projektu nebo zda si změny na trhu vyžadují úpravu směrování projektu. V případě potřeby je možné získat aktivní podporu ve formě odborných stanovisek v rámci sítě EIM. Po ukončení mandátu bude následovat vyhodnocení. Více informací naleznete na podstránce Jak tvoříme hodnotu.

Spojte se s námi

Společně najdeme řešení, které hledáte

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy Policy