Vyberte stránku

Digitální Transformace

Rozhodující faktor úspěchu vaší společnosti

Je čas se naplno pustit do digitální transformace. Správná strategie a důsledná implementace jsou předpokladem úspěchu každé společnosti. Optimalizace způsobu spolupráce se zákazníkem (customer journey) nutí společnost identifikovat technologie, procesy, schopnosti a transformaci potřebnou k dosažení jeho výjimečné zkušenosti.

Nastavení se na digitální věk

Nezávisle od vašich individuálních cílů, požadavků a vaší obchodní situace vás provedeme po cílově orientované a strukturované cestě, džunglí digitálních možností.

Každé řešení musí být individuálně navržené a zrealizované. Jedná se o komplexní proces pokrývající celou organizaci, jehož podmínkou je přesná definice očekávání a přístup k příslušným nástrojům.

Jak určit přístup k transformaci

  • Promyslete si na co se zaměřit, abyste co nejrychleji získali přidanou hodnotu pro váš byznys
  • Připravte svůj postup transformace a dohlédněte na jeho implementaci
  • Zreorganizujte svůj byznys, opět nastavte firemní kulturu a změňte způsob fungování tak, abyste získávali nové dovednosti a schopnosti
  • Vytvořte nové způsoby jak přijít s nápady, testovat je a navrhovat nové produkty a digitální zážitky
  • S naší podporou získáte informace o nových technologiích a inovacích a o tom, jak je využít k dosažení přidané hodnoty v byznysu

Jak určit přístup k transformaci

  • Promyslete si na co se zaměřit, abyste co nejrychleji získali přidanou hodnotu pro váš byznys
  • Připravte svůj postup transformace a dohlédněte na jeho implementaci
  • Zreorganizujte svůj byznys, opět nastavte firemní kulturu a změňte způsob fungování tak, abyste získávali nové dovednosti a schopnosti
  • Vytvořte nové způsoby jak přijít s nápady, testovat je a navrhovat nové produkty a digitální zážitky
  • S naší podporou získáte informace o nových technologiích a inovacích a o tom, jak je využít k dosažení přidané hodnoty v byznysu

Připravenost pro digitální technologie

Abyste zabránili tomu, že se celá společnost bude touto problematikou neustále zabývat je důležité přenechat celý proces pro zkušené manažery, praktické odborníky. Zároveň je nutné jim poskytnout analýzu potřeb a požadovaných výsledků (KPIs), aby bylo dosaženo nastaveného cíle.

Už po několika týdnech budou naši vysoce kvalifikovaní interim manažeři schopni ukázat první výsledky na cestě k expanzi na národních či mezinárodních digitálních trzích.

Spojte se s námi

Společně najdeme řešení, které hledáte

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy