Select Page

Krizový management

Krizový management v době pandemie COVID-19 a po jejím odeznění

V době pandemie COVID-19 se krizový management stal důležitou součástí výbavy každého lídra. Události, jejichž výskyt je velmi nepravděpodobný ale jejich následky mají velký dopady na společnost, je těžké předvídat – nemáme s nimi dostatečnou historickou zkušenost. Občas k nim však dochází a jejich dopady mohou být extrémní.

Vzhledem k tomu, že existuje jen málo událostí, ze kterých můžeme čerpat zkušenosti, je téměř nemožné, aby tyto události do důsledků pochopil

 • Člověk jako jednotlivec
 • Samostatná organizace nebo firma

Je to způsobeno tím, že nemáme dostatek faktů ani příležitost namodelovat si rozhodovací procesy a postupy na snižování rizika, abychom dokázali reagovat vhodným způsobem. Existují však podobnosti a společné principy, jak řídit firmy v krizové situaci a realizovat radikální změny.

Současná globální krize způsobená virem COVID-19 je výjimečná situace, kterou nikdo z nás předtím nezažil. Proto přístupy vyzkoušené v minulosti nemusí na její zvládnutí nemusí stačit a ředitelé firem čelí potřebě jednat rychle a proaktivně, aby dokázali zvládnout toto nejisté a nestabilní období. Pokušení jednat způsobem „Počkáme a uvidíme“ je velmi vysoké. Nemusí však být tou správnou volbou.

V současnosti není možné kvalifikovaně předpovědět vliv této krize na budoucí spotřebu a chování zákazníků nebo reakce kapitálových trhů ani to, jak dlouho bude trvat návrat k „Normálu“ případně jak bude „Nový normál“ vypadat. Dnes ještě neznáme finální dopad krize na mezinárodní nebo lokální ekonomiky, na výrobu a dodavatelské řetězce ani na konkrétní sektory ekonomiky.

Aktuálně dokážeme předvídat určité dopady na tyto oblasti:

 • Na lidi, jejich zdraví a bezpečnost, nové pracovní modely, na sociální důsledky pandemie
 • Na příjmy/tržby , zpomalení při uzavírání nových obchodních dohod a na nejistotu v oblasti prodeje a zákaznického portfolia
 • Na likviditu a dostupnost zdrojů, na získávání investic pro případ recese
 • Na efektivitu a kontinuitu dodavatelských řetězců
 • Na provozní náklady, na zvýšení míry bodu vyrovnání příjmů a výdajů, na potřebu produkovat více s menšími zdroj

 

Jsme v nouzovém stavu, kdy je třeba jednat rychle a cíleně v kombinaci se schopností předefinovat klasické korporátní hierarchie a zodpovědnosti. Musí vzniknout nové role a úkoly, se kterými jsme zatím neměli předchozí zkušenost. Rozhodovací proces je nutné „překonfigurovat“ do agendy s nově nadefinovanými nevšedními cíli.

Na zvládnutí těchto úkolů potřebujeme vytvořit jakousi krizovou místnost, jejíž výstupy mají za cíl:

 • Zmobilizovat tzv. leadership tým na období krize a bezprostředně po ní. Úkolem leadership týmu je průběžně určovat nové cíle, vyzývat a motivovat k akci

   

 • Připravit a namodelovat různé scénáře vývoje, abychom dokázali předvídat možné dopady na dotčené oblasti, připravit plány protiopatření, abychom byli schopní aktivně jednat

   

 • Přiměřeně a uspokojivě komunikovat se všemi partnery (v rámci společnosti i mimo ni)

Kdo jsou nejzkušenější manažeři schopní poradit si s takovým druhem problému?

Ti, kteří mají předchozí zkušenosti s řízením korporátních krizí.

EIM má rozsáhlé zkušenosti v oblasti řízení výjimečných situací i v oblasti projektové metodologie. Naši experti mají praktické zručnosti pro řízení krizových situací a jsou připraveni je aplikovat na potřeby Vaší společnosti.

V krizových situacích jsou také připraveni:

 • Využít nejlepší osvědčené postupy

 • Předpovědět kroky a opatření autorit

 • Zajistit kontinuitu

 • Proaktivně chránit zdraví Vašich zaměstnanců

 • Připravit Vaši společnost na restart po odeznění krize

 • Zúročit zkušenosti a vytvořit z nich arzenál, aby společnost dokázala v budoucnosti účinně čelit novým a neočekávaným situacím

 

Změňte tuto krizi na příležitost: pojďme si o tom spolu pohovořit. 

Více než 30 let zkušeností s podporou společností při zavádění změn s odborníky na krizový management ve Velké Británii i na celém světě.