Select Page

Kontaktujte nás

Spojte sa osobne s EIM Partnerom

Radi s Vami dôverne prediskutujeme vhodnú možnosť pre Vašu spoločnosť a tešíme sa na nadviazanie kontaktu. Z nášho zastúpenia v Bratislave pokrývame región Strednej a Východnej Európy.

Váš partner v CEE : Bohuslav Lipovsky

Bohuslav viedol viac ako 15 rokov spoločnosti a manažérov v rôznych zoskupeniach komplexnými zmenami z dôvodu krízy, reštrukturalizácie, po-akvizičnej integrácie alebo de-integrácie. Niekoľko rokov pracoval ako interim manažér a dokáže čerpať z medzinárodných skúseností z viacerých projektov. Zameriava sa na podporu private equity spoločností a jeho silnou stránkou je tvorba transformačnej stratégie, leadership multikultúrnych tímov a medzinárodný rozvoj podnikania.

Stretnite sa s nami

EIM Executive Interim Management CEE s.r.o.

Pasienkova 2H
821 06 Bratislava
Slovakia

[email protected]

Súhlasím s tým, že EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. („EIM“) môže na účely výberu kandidátov, prípravy a vykonávania mandátu, ako aj na neskoršiu implementáciu projektu zaznamenať, uložiť alebo spracovať všetky údaje, dokumenty, obrázky atď., ktoré som poskytol buď EIM alebo boli sprístupnené EIM z iných zdrojov. Ďalej súhlasím s prenosom osobných údajov a dokumentov tretím stranám, o ktorých by som bol informovaný. Využívanie týchto údajov nad iné účely, napr. na účely reklamy a / alebo marketingu je vylúčené. Súhlasím s kopírovaním textových dokumentov a obrázkov, ak sú potrebné pre projekt. Súhlasím s tým, že EIM môže uchovávať moje osobné údaje, ako sú mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy a iné predložené dokumenty, na dobu neurčitú, a to aj po uplynutí doby realizácie projektu. Uchovávanie, spracúvanie alebo ďalšie spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa môže uskutočňovať v internej databáze spoločnosti, v cloude alebo prostredníctvom poskytovateľa služieb (tretej strany) v tuzemsku alebo v zahraničí. Som si vedomý / -á toho, že môžem kedykoľvek získať informácie o svojich osobných údajoch uložených spoločnosťou EIM a kedykoľvek môžem požiadať o ich vymazanie. Na tento účel je potrebné písomné oznámenie. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas aj s budúcim účinkom. Uložené osobné údaje sa vymažú, ak odvoláte svoj súhlas alebo ak už údaje nie sú potrebné na splnenie účelu uloženia alebo ak ich uloženie nie je povolené z iných právnych dôvodov. Na základe písomnej žiadosti Vás radi budeme informovať o uložených údajoch. Napíšte nám e-mailovú správu na adresu [email protected] s predmetom „Zrušenie súhlasu s uložením a spracovaním osobných údajov“. Prečítajte si tiež naše Zásady ochrany osobných údajov.

Kdekoľvek na svete

AMSTERDAM – BARCELONA – BEIJING – BELGRADE – BRATISLAVA – BRUSSELS – BUDAPEST – BUENOS AIRES – HONG KONG – ISTANBUL – LONDON – LOS ANGELES – MADRID – MELBOURNE – MEXICO CITY – MILAN – MUMBAI – MUNICH – NEW YORK – PARIS – PODGORICA – PRAGUE – SÃO PAULO – SARAJEVO –  SHANGHAI – SKOPJE – STOCKHOLM – SYDNEY – WARSAW – ZAGREB – ZUG

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov