Select Page

Čím EIM Interim Manager nie je

Čo presne charakterizuje EIM Interim Manažéra? Na definovanie kvalít týchto odborníkov je lepšie uviesť, čím interim manažér nie je.

Interim Manažér nie je:

Konzultant

Napriek tomu, že interim manažér je vzhľadom na svoje skúsenosti a schopnosti kvalifikovaný poskytovať cenné rady, činnosť interim manažéra sa podstatne líši od konzultanta čo sa týka seniority, prevzatia zodpovednosti a pozície.

V prípade využitia konzultantov, je za projekt často zodpovedný juniorský poradca, ktorý odporúča a navrhuje stratégie, pričom však zostáva mimo spoločnosti.

Interim manažérom je naopak osoba vo vnútri spoločnosti, ktorá má prevádzkové právomoci potrebné na to, aby priamo vykonala kroky potrebné na dosiahnutie zmeny.

Konzultant síce navrhuje niektoré kroky potrebné na dosiahnutie skutočnej transformácie, ale nezavádza ich do praxe; interim manažér má páky na to, aby v konečnom dôsledku presadil plánované aktivity.

Zamestnanec s vlastnými (skrytými) záujmami

Dĺžka pridelenia interim manažéra je určená komplexnosťou a charakteristikami zmien, ktoré sa majú  v spoločnosti vykonať. Interim manažéri sú profesionáli, ktorých hlavným zámerom je dosahovanie cieľov stanovených v ich mandáte. Ich pozornosť sa teda nezameriava na rozvoj ich vlastnej pozície v rámci organizácie, ale na uskutočnenie dohodnutých zmien.

Príprava vlastnej stratégie na ukončenie projektu/misie – s cieľom zabezpečiť kontinuitu prevádzkovej stratégie – je neoddeliteľnou súčasťou práce interim manažéra; predĺženie pobytu v spoločnosti nepatrí medzi ich priority.

Čas je základným faktorom definujúcim prácu interim manažéra – prioritou je dosahovanie výsledkov podľa harmonogramu a dosahovanie konkrétnych a merateľných zlepšení: cieľom ich práce je dostať sa do situácie, keď už nebudú potrební.

Manažér hľadajúci prácu

Interim manažment je voľba povolania, ktorá vo väčšine prípadov nasleduje po dlhoročných skúsenostiach vo veľkých medzinárodných spoločnostiach, kde daný odborník už dosiahol tie najvyššie výkonné funkcie.

Mnohých manažérov, ktorí sa dostali na vrchol, už pokračovanie v tradičnej kariére veľmi neláka, takže hľadajú nové výzvy v rôznych podmienkach. Priťahuje ich novosť a rozmanitosť projektov, a riadenie zmien. Tu môžu uplatniť skúsenosti nadobudnuté v priebehu uplynulých rokov na zadaniach spojených  s vysokou zodpovednosťou.

Interim manažment je profesia, ktoré si vyžaduje manažérov s vysokou senioritou, špecifickými znalosťami vo viacerých odvetviach a značnými manažérskymi zručnosťami.

Výzvy pre vysoko kvalifikovaných manažérov

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás.
Zaregistrujte sa a pošlite nám Váš aktuálny životopis,
najlepšie vo formáte MS Word.

Budeme Vás obratom kontaktovať ohľadne ďalšieho postupu.

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov