Select Page

Accelerated Executive Search

Rozumieme, akú dôležitú úlohu hrá čas

V regióne strednej a východnej Európy môže aj to najlepšie náborové úsilie trvať niekoľko mesiacov, kým sa podarí získať vhodných kandidátov. Pomalý postup či vyčkávanie vedú k stratám na zisku. Dlhodobé meškanie v dôsledku chýbajúcich manažérskych kapacít sa premieta do nákladov, čomu sa naši klienti dokážu vyhnúť využitím našej zrýchlenej ‘executive search’ služby pre permanentné pozície. EIM má preukázateľné, vynikajúce výsledky, ktoré vychádzajú z prepracovaného a systematického prístupu pri implementácii rýchlych intervencií.

Keďže našu komunitu dočasných a permanentných manažérov budujeme už 30 rokov, vieme vám predstaviť správnych kandidátov spĺňajúcich najvyššie medzinárodné štandardy, a sme pripravení prevziať zadanú úlohu do jedného týždňa. V ideálnom prípade máte hneď na začiatku príležitosť si vybrať takého interim manažéra, ktorý bude po dočasnom projekte dostupný na dlhodobú spoluprácu s vašou spoločnosťou.
Nech máte akýkoľvek problém či výzvu, my máme tých správnych ľudí

Nech máte akýkoľvek problém či výzvu, my máme tých správnych ľudí

Keďže našu komunitu interim manažérov budujeme už 30 rokov, vieme vám predstaviť správnych kandidátov spĺňajúcich najvyššie medzinárodné štandardy, a sme pripravení prevziať zadanú úlohu do jedného týždňa. V ideálnom prípade máte hneď na začiatku príležitosť prijať takého interim manažéra, ktorý bude po dočasnom projekte dostupný na dlhodobú spoluprácu s vašou spoločnosťou.

Starostlivo pestovaná sieť seniorných manažérov

Naša komunita pozostáva z viac ako 30 000 manažérov, ktorých skúsenosti, nápady a stratégie sa dajú v praxi výborne využiť, pretože boli preverené a otestované pri zvládaní najrôznejších situácií a výziev. Manažéri EIM pochádzajú z medzinárodného prostredia a prichádzajú z rôznych sfér a funkcií. Prestížna pracovná pozícia však neumožňuje automatický prístup do našej EIM komunity. V EIM veríme, že vynikajúci manažéri nemajú žiaden problém s preukázaním svojich výsledkov dosiahnutých počas svojej kariéry, takže tieto kvality hľadáme u každého kandidáta. Manažéri EIM sa pripájajú k našej komunite jednak preto, že sa stotožňujú s  našimi hodnotami a taktiež preto, že môžu prostredníctvom nej vo veľkej miere preukazovať svoju schopnosť dosahovať vynikajúce a trvalé výsledky vo svojom odbore. Komunitu EIM sme nebudovali ako skupinu kontaktov, ale ako aktívnu skupinu ľudí, ktorí si neustále vymieňajú nápady a postrehy, a to prostredníctvom osobných kontaktov, vytvárania obsahu a podujatí zameraných na networking. Čokoľvek váš biznis potrebuje, nech  čelíte akejkoľvek výzve, my máme toho správneho človeka, ktorý to zvládne. V oblasti interim manažmentu pôsobíme 30 rokov, a počas tejto doby sa nám podarilo vybudovať komunitu úspešných odborníkov, ktorí dosahujú excelentné výsledky.

Technológie a ľudia tvoria jeden celok

Keďže veľká väčšina nášich projektov je z oblasti medzinárodnéh executive interim manažmentu, všetky naše procesy sú plne integrované, digitalizované a podporované najnovšími technologickými nástrojmi, aby sme požadované výsledky dosiahli v čo najkratšom čase v rámci celého sveta.

%

splnených mandátov na zadané interim projekty

%

splnených mandátov na trvalé pozície

je priemerný počet dní, do ktorých EIM predstaví vhodných kandidátov

úspešných projektov

Či už potrebujete vyriešiť kritickú situáciu v krátkom čase alebo už máte projekt, ale potrebujete skúseného manažéra, ktorý ho zrealizuje, vieme vám vďaka našej službe ‘Accelerated Executive Search’ poskytnúť manažéra, ktorý najlepšie vyhovuje vašim obchodným potrebám. Bude pripravený začať do niekoľkých dní.
Vyriešenie kritických situácií je otázkou niekoľkých dní

Vyriešenie kritických situácií je otázkou niekoľkých dní

Či už potrebujete vyriešiť kritickú situáciu v krátkom čase alebo už máte projekt, ale potrebujete skúseného manažéra, ktorý ho zrealizuje, vieme vám vďaka našej službe ‘Accelerated Executive Search’ poskytnúť manažéra, ktorý najlepšie vyhovuje vašim obchodným potrebám. Bude pripravený začať do niekoľkých dní.  

Kontaktujte nás

Spolu nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Ochrana osobných údajov