Med 19 kontor i 14 länder på fyra kontinenter ger EIM dig direkt tillgång till kompetenta chefer, världen över.

Om oss

Executive Interim Management (EIM) grundades 1989 av Egon Zehnder. Under 26 år och med 8 000 framgångsrika uppdrag hittills, har vi expanderat till 14 länder och är nu en global ledare inom interim management. EIM är ett globalt integrerat företag där alla EIM kontor samarbetar och delar bästa praxis. EIM arbetar med samma beprövade metodologi internationellt och garanterar samma kvalitet världen över.

Engagemang för framgång

EIM har en gedigen affärsförståelse och engagerar sig i företagets specifika behov och utmaningar. EIM tar ansvar och leder förändringsarbetet till framgång. EIMs globala databas med chefer har ledarkompetens från flertalet branscher, områden och befattningar. Tillsammans med våra utvalda chefer kan EIM leverera bestående resultat.

Våra grundvärderingar

Snabbhet, flexibilitet, integritet och resultat är våra grundvärderingar. Det är vårt sätt att arbeta. Snabbhet: Vi agerar snabbt för att möta uppdragsgivarens behov. Flexibilitet: Vi är anpassningsbara, innovativa och engagerade för att uppnå snabba och bestående resultat. Integritet: Vi är öppna, sakliga, ärliga och direkta i våra affärsrelationer. Vi tar ansvar inför våra uppdragsgivare och har samtidigt ett etiskt förhållningssätt. Resultat: EIM samarbetar effektivt med sina uppdragsgivare och kolleger världen över för att uppnå önskade resultat.