Adress

EIM Scandinavia AB
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 Stockholm

Telefon: +46 8 22 22 10
E-post: info@eim.se

Stockholm

Kontakter

Chester W. Anderson

Chester W. Anderson

Maila mig
+46 705-08 25 02

Chester W. Anderson
Chester har över 25 års internationell erfarenhet av att genomföra strategier för tillväxt, innovation, vitalisering och förändringsledning i börsnoterade företag, privatägda små och medelstora bolag och start-ups. Chester har en bred industriell bakgrund med ledande roller inom konsumentvaror, detaljhandel, petroleum och högteknologisk industri. Den röda tråden har varit att sätta och implementera framgångsrika förändringsstrategier genom att tillsätta och utveckla bra team.

Utbildning
Chester är civilekonom och har kompletterat sin examen med program inom strategi, förvärv och fusioner, och finans på bland annat IMD, INSEAD, Handelshögskolan i Stockholm, London Business School och Northwestern Kellogg.