Vyberte stranu

Krízový Management

Krízový manažment počas pandémie COVID-19 a po jej odznení

Počas pandémie COVID-19 sa stal krízový manažment dôležitou súčasťou výbavy každého lídra. 

Udalosti, ktorých výskyt je veľmi nepravdepodobný, avšak ich následky majú veľké dopady na spoločnosť, je ťažké predvídať – nemáme s nimi dostatočnú historickú skúsenosť. Občas k nim však dochádza a ich dopady môžu byť extrémne. Keďže existuje len málo udalostí, z ktorých vieme čerpať skúsenosti, je takmer nemožné, aby ich do dôsledkov pochopil  

 • človek ako jednotlivec  
 • samostatná organizácia alebo firma 

Dôvodom je, že nemáme dostatok faktov ani príležitostí namodelovať si rozhodovací proces a postupy na znižovanie rizika, aby sme mu dokázali čeliť vhodným spôsobom. Existujú však podobnosti a spoločné princípy, ako riadiť firmy v krízovej situácii a previesť ich radikálnymi zmenami. 

Súčasná globálna kríza spôsobená vírusom COVID-19 je výnimočnou situáciou, ktorú nikto z nás predtým nezažil. Na jej zvládnutie preto prístupy odskúšané v minulosti nemusia stačiť riaditelia firiem čelia potrebe konať rýchlo a proaktívne, aby dokázali zvládnuť tieto neisté a nestabilné časy. Pokušenie jednať spôsobom „počkáme a uvidíme“ je veľmi vysoké, nemusí však byť tou správnou voľbou. 

V súčasnosti nie je možné kvalifikovane predpovedať vplyv tejto krízy na budúcu spotrebu a správanie sa zákazníkov či reakcie kapitálových trhov ani to, ako dlho bude trvať návrat k „normálu“, resp. ako bude „nový normál“ vyzerať. Dnes ešte nepoznáme finálny dopad krízy na medzinárodné a lokálne ekonomiky, na výrobu a dodávateľské reťazce ani na rozličné sektory ekonomiky.  

Aktuálne však dokážeme predvídať určité dopady krízy na nasledujúce oblasti: 

 • ľudí, ich zdravie a bezpečnosť, nové pracovné modely a na sociálny vplyv epidémie 
 • príjmy/tržby, spomalenie pri uzatváraní nových obchodných dohôd a neistotu v oblasti predaja a zákazníckeho portfólia  
 • likviditu a dostupnosť zdrojov a získavanie investícií pre prípad recesie  
 • efektivitu a kontinuitu dodávateľských reťazcov 
 • prevádzkové nákladyzvýšenie miery bodu vyrovnania príjmov a výdavkov, potrebu produkovať viac s menšími zdrojmi 

  Aktuálne však dokážeme predvídať určité dopady krízy na nasledujúce oblasti: 

  • ľudí, ich zdravie a bezpečnosť, nové pracovné modely a na sociálny vplyv epidémie 
  • príjmy/tržby, spomalenie pri uzatváraní nových obchodných dohôd a neistotu v oblasti predaja a zákazníckeho portfólia  
  • likviditu a dostupnosť zdrojov a získavanie investícií pre prípad recesie  
  • efektivitu a kontinuitu dodávateľských reťazcov 
  • prevádzkové nákladyzvýšenie miery bodu vyrovnania príjmov a výdavkov, potrebu produkovať viac s menšími zdrojmi 

   Sme v núdzovom stave, kedy je potrebné konať rýchlo a cielene v kombinácii so schopnosťou predefinovať klasické korporátne hierarchie a zodpovednosti. Musia vzniknúť nové roly a úlohy, s ktorými sme doteraz nemali predchádzajúcu skúsenosť a rozhodovací proces je nutné „prekonfigurovať“ do agendy s novodefinovanými nevšednými cieľmi. 

   Na zvládnutie týchto úloh potrebujeme vytvoriť akúsi krízovú miestnosť, ktorej výstupy majú za cieľ: 

   • zmobilizovať tzv. leadership tím na obdobie krízy a obdobie bezprostredne po nej, ktorý priebežne určuje nové ciele a vyzýva k akcii 
   • pripraviť a namodelovať rôzne scenáre vývoja, aby sme dokázali predvídať možné dopady na dotknuté oblasti, a pripraviť reakčné plány, aby sme boli schopní aktívne konať 
   • primerane a upokojujúco komunikovať so všetkými partnermi (v rámci spoločnosti i mimo nej) 

     Kto sú najskúsenejší manažéri, schopní poradiť si s takýmto druhom problému? 

     Tí, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s úspešným riadením korporátnych kríz. 

     EIM má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia výnimočných situácií i v oblasti projektovej metodológieNaši experti majú praktické zručnosti pre riadenie krízových situácií a sú pripravení ich aplikovať na potreby Vašej spoločnosti.  

     V krízových situáciách sú taktiež pripravení: 

     • využiť najlepšie osvedčené postupy

     • predpovedať konanie autorít

     • zabezpečiť kontinuitu

     • proaktívne chrániť zdravie Vašich zamestnancov

     • pripraviť Vašu spoločnosť na reštart po odznení krízy

     • zúročiť skúsenosti a vytvoriť z nich účinný arzenál spoločnosti, aby tak dokázala v budúcnosti čeliť novým a neočakávaným situáciám

     Premeňte túto krízu na príležitosť: poďme sa o tom spolu porozprávať. 

     Viac ako 30 rokov skúseností v podpore spoločností pri zavádzaní zmien s odborníkmi na krízový manažment vo Veľkej Británii i na celom svete.