Zaznacz stronę

Rozwiązania dla Private Equity

Integracja po przejęciu

Wsparcie w każdej fazie deal flow

Bez względu na to, czy chodzi o ocenę potencjału, rozwój lub sprzedaż firmy portfelowej, EIM oferuje wartość dodaną w każdej fazie transakcji poprzez to, że dostarcza najlepsze rozwiązania managerskie.

Ocena potencjału spółki portfelowej

Po pierwsze ocenimy potencjał spółki portfelowej, jej managment i procesy. Bardzo często potrzebujemy uzyskać prawdziwe i szczegółowe informacje, dzięki którym ocenimy aktualną sytuację oraz przyszłą wartość przedsiębiorstwa. EIM poleca utalentowanych fachowców z konkretną wiedzą, którzy ocenią management spółki, procesy operacyjne i konkretne wyzwania handlowe, czasem bezpośrednio na podstawie doświadczenia ze spółki portfelowej. EIM może również zaproponować dyrektora (bez mocy wykonawczej) na przygotowanie przejęcia bądź dyrektora generalnego na Management Buy-In.

Ocena potencjału spółki portfelowej

Po pierwsze ocenimy potencjał spółki portfelowej, jej managment i procesy. Bardzo często potrzebujemy uzyskać prawdziwe i szczegółowe informacje, dzięki którym ocenimy aktualną sytuację oraz przyszłą wartość przedsiębiorstwa. EIM poleca utalentowanych fachowców z konkretną wiedzą, którzy ocenią management spółki, procesy operacyjne i konkretne wyzwania handlowe, czasem bezpośrednio na podstawie doświadczenia ze spółki portfelowej. EIM może również zaproponować dyrektora (bez mocy wykonawczej) na przygotowanie przejęcia bądź dyrektora generalnego na Management Buy-In.

Integracja po przejęciu

Wytwarzamy lub ulepszamy strategie zarządzania zmianami tak, aby ludzie, procesy i technologie działały zgodnie z ustalonymi celami i wizją spółki.

Następująca implementacja dobrze przygotowanego strategicznego ramu jest kluczem w osiągnięciu możliwych do utrzymania wyników. Jeśli chcecie z sukcesem podjąć się takiego skomplikowanego wyzwania, potrzebujecie nie tylko szerokich, ale konkretnych umiejętności, wykorzystania wysokiego poziomu kreatywności i ciągłego wprowadzania zmian.
Integracja po przejęciu to kompleksowy proces przetwarzania i porządkowania firmy tak, aby osiągnąć planowaną synergię połączenia.

Oferujemy Wam ekspertów, którzy potrafią długoterminowo integrować kultury odległe kulturowo, projektować i realizować programy operacyjne tak, aby w pełni wykorzystać potencjał nowo połączonych spółek.

Nasi interim managerzy wciąż z sukcesem zarządzają projektami managementu zmian w skali międzynarodowej, współpracując z managerami z różnych kultur i przez to posiadają wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i nieodzowne soft skills.

Integracja po przejęciu

Wytwarzamy lub ulepszamy strategie zarządzania zmianami tak, aby ludzie, procesy i technologie działały zgodnie z ustalonymi celami i wizją spółki.

Następująca implementacja dobrze przygotowanego strategicznego ramu jest kluczem w osiągnięciu możliwych do utrzymania wyników. Jeśli chcecie z sukcesem podjąć się takiego skomplikowanego wyzwania, potrzebujecie nie tylko szerokich, ale konkretnych umiejętności, wykorzystania wysokiego poziomu kreatywności i ciągłego wprowadzania zmian.
Integracja po przejęciu to kompleksowy proces przetwarzania i porządkowania firmy tak, aby osiągnąć planowaną synergię połączenia.

Oferujemy Wam ekspertów, którzy potrafią długoterminowo integrować kultury odległe kulturowo, projektować i realizować programy operacyjne tak, aby w pełni wykorzystać potencjał nowo połączonych spółek.

Nasi interim managerzy wciąż z sukcesem zarządzają projektami managementu zmian w skali międzynarodowej, współpracując z managerami z różnych kultur i przez to posiadają wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i nieodzowne soft skills.

Budowanie spółki portfelowej

W drugim kroku oferujemy właścicielom spółek portfelowych efektywnych managerów do powiększania efektywności, również podczas restrukturyzacji. Jeśli czas gra dla was znaczącą rolę, nasi dotychczasowi bądź permanentni managerzy są w stanie w krótkim czasie wesprzeć Was, wyszkolić i zastąpić Wasz managerski team.

Budowanie spółki portfelowej

W drugim kroku oferujemy właścicielom spółek portfelowych efektywnych managerów do powiększania efektywności, również podczas restrukturyzacji. Jeśli czas gra dla was znaczącą rolę, nasi dotychczasowi bądź permanentni managerzy są w stanie w krótkim czasie wesprzeć Was, wyszkolić i zastąpić Wasz managerski team.

Sprzedaż spółki portfelowej

Oprócz tego, podczas sprzedaży spółki portfelowej oferujemy managerski team, który jest stworzony z myślą o osiągnięciu jak najlepszych wyników w sprzedaży. Oferujemy rozwiązania pomocne w przygotowaniu wejścia na giełdę papierów wartościowych lub managementu samej sprzedaży. Zapewniamy transakcję, która będzie w zgodzie z planami właściciela i / bądź sprzedawcy.

Sprzedaż spółki portfelowej

Oprócz tego, podczas sprzedaży spółki portfelowej oferujemy managerski team, który jest stworzony z myślą o osiągnięciu jak najlepszych wyników w sprzedaży. Oferujemy rozwiązania pomocne w przygotowaniu wejścia na giełdę papierów wartościowych lub managementu samej sprzedaży. Zapewniamy transakcję, która będzie w zgodzie z planami właściciela i / bądź sprzedawcy.

Get in touch with us

Together we can find the solution you are looking for.

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy