Zaznacz stronę

Jak tworzymy wartość

W przeciągu ostatnich 30 lat EIM wykazała się efektywnością procesu zarządzania projektami – ściśle współpracowała z klientem, równocześnie wspierając interim managera podczas realizacji wyzwań związanych z wprowadzaniem zmian, dzięki którym firma stawała naprzeciw wyzwaniu zwiększenia swojej wartości rynkowej.

Szybkie działanie

Naszym najważniejszym zadaniem jest znalezienie lokalnego interim menedżera z odpowiednim doświadczeniem i renomą. Jeśli zachodzi potrzeba, uruchamiamy poszukiwania o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. W wyniku szybkiej diagnozy sytuacji, w przeciągu kilku dni przedstawiamy właściwego człowieka lub cały team, w celu sprawnej implementacji potrzebnych zmian u klienta.

Współpraca, której celem jest osiągnięcie doskonałości

Współpraca, której celem jest osiągnięcie doskonałości

10,000 zrealizowanych z sukcesem  projektów to rezultat  naszej wyjątkowej metodyki zarządzania projektami która oparta jest o trójstronną  współpracę – między klientem, interim menedżerem oraz EIM partnerem.

EIM partnerzy to top menedżerowie z doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i praktyczną wiedzą z zakresu doradztwa, którzy są całościowo odpowiedzialni za projekty transformacji.

W wyniku wspólnej z klientem diagnozy sytuacji, EIM partner szybko rozumie okoliczności i  wypracowuje niezbędne kroki w procesie koniecznej transformacji. W kolejnej fazie rozpoczyna się niezwłoczne poszukiwanie właściwego interim menedżera.

Trwałe resultaty

EIM partnerzy przyjmują odpowiedzialność za prowadzone projekty. Oceniają postęp, oferując obiektywne spojrzenie, a w razie potrzeby dostarczają kolejne umiejętności i wiedzę  pochodzące z naszej globalnej sieci.

Nasze podejście opiera się o współpracę z ciągłym monitorowaniem postępu aktualnie prowadzonego projektu. Jeśli zachodzą jakiekolwiek nowe potrzeby lub wymagania, jesteśmy wystarczająco elastyczni, żeby szybko wypełnić nową potrzebę dzięki szerokim kompetencjom naszej menedżerskiej  społeczności

Na zakończenie każdego projektu, EIM partner we współpracy z klientem oraz interim menedżerem przygotowuje plan przekazania docelowemu menedżerowi lub zespołowi menedżerskiemu. Jest to niezbędne w celu zapewnienie trwałości wyników projektu transformacji.

Jak tworzymy wartość

Współpraca, której celem jest osiągnięcie doskonałości

10 000 przydzielonych projektów zakończonych powodzeniem zakłada się na naszej wyjątkowej metodyce zarządzania projektowego, która wypływa z trójdzielnej współpracy między klientem, interim managerem oraz EIM partnerem.

EIM partnerzy to top managerzy z doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i praktyczną wiedzą z zakresu doradztwa, którzy przejmują całkowitą odpowiedzialność za projekty transferowe.

We współpracy z klientem EIM partner szybko rozumie sytuację i wypracowuje godne polecenia kroki wiodące ku polepszeniu. Zaraz po tej fazie rozpoczyna się wyszukiwanie właściwego interim managera.

Trwałe wyniki

EIM Partneri przejmują odpowiedzialność za przydzielone projekty. Oceniają postęp, oferując obiektywne spojrzenie, a w przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzają kolejne umiejętności i wiedzę zdobytą w naszej globalnej sieci.

To podejście opiera się na współpracy z ciągłą oceną. Jesteśmy wystarczająco fleksybilni, żeby szybko reagować na jakiekolwiek zmiany wywołane przez zmieniające się potrzeby lub nowe wymagania stawiane przez aktualnie prowadzony projekt. Wszelkie wymagane źródła informacji możecie szybko zyskać wśród grupy naszych managerów.

Na zakończenie projektu EIM partner we współpracy z klientem oraz interim managerem przygotowuje plan oddania do użytku dla nowego managerskiego teamu, w celu uzyskania pełnych sukcesu wyników i zabezpieczenia ich kontynualnej trwałości.

The EIM Approach

Klient

 • Cele ustanawiane do przodu
 • Zrozumienie wyzwania/ problemu
 • Dostępność źródeł
 • Wsparcie
 • Zaufanie

EIM Executive

 • Odpowiedzialność sprawowania
 • Odpowiednie doświadczenie
 • Żywo reagujący na zmiany plan
 • Zarządzanie i implementacja
 • Plan oddania zapewniający osiągnięcie dobrych wyników w przyszłości

EIM Partner

 • Ustawienie projektu
 • Jasność i przejrzystość celów
 • Couching i doradztwo
 • Wstępna ocena
 • Obiektywne i niezależne spojrzenie
 • Zamknięcie

Filozofia naszej firmy opiera się na równoprawnym partnerstwie. Oznacza to, że każdy pracownik EIM wspiera międzynarodowy rozwój firmy z wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego w całym świecie. Dzięki naszemu partnerstwu mamy dostęp do 21 międzynarodowych lokalizacji na głównych kontynentach, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać w ramach naszej firmy zapotrzebowaniom krajowych i zagranicznych klientów. EIM dzięki temu może optymalizować swoją wydajność każdego projektu, w przypadku zaistnienia potrzeby oferując klientowi profesjonalną wiedzę całej organizacji partnerskiej.

EIM partner jest odpowiedzialny za coaching inter managera. Klient i interim manager mogą kiedykolwiek liczyć na jego pomoc. EIM Partner wykorzystuje swoje bogate doświadczenie wynikające z długoletniej pracy na wysokich pozycjach doradczych i konsultacyjnych w różnych gałęziach przemysłu. Te doświadczenia, które równocześnie dopełniają się poprzez zarządzanie projektowe interim managerów, są dla klienta wartością dodaną.

Firma EIM podczas wyboru interim managera postępuje niezwykle dokładnie. Wysoka jakość to kwestia priorytetowa podczas pełnienia zadań interim managementu. Wszyscy EIM interim managerzy mają niezwykle rozległe doświadczenia z zakresu zarządzania, myślą i działają w sposób pragmatyczny, od pierwszego dnia współpracy z klientem.

Oprócz jakości naszej pracy zaufanie jest jednym z naszych głównych założeń. Nasi klienci dzielą się z nami swoimi najbardziej skomplikowanymi, najdelikatniejszymi i wymagającymi zaufania problemami. EIM gwarantuje zaufanie na najwyższym profesjonalnym poziomie i działa według jasnych zasad etycznych. Dla naszych klientów jesteśmy godnym zaufania partnerem i budujemy z nimi długotrwałe relacje biznesowe.

Ramy czasowe

START

ZROZUMIENIE SYTUACJI WYJŚCIOWEJ

Kompleksowa rozmowa między klientem i partnerem EIM określa sytuację wyjściową, która doprowadziła klienta do poszukiwania rozwiązań za pośrednictwem interim managementu. Taka rozmowa nakreśli również idealny profil interim managera i odpowie na pytania podstawowe:

1. Co chcecie osiągnąć poprzez zatrudnienie interim managera?
2. Które kwestie chcecie rozwiązać w ten sposób?
3. Jakie nastawienie zapewni nam najlepsze z możliwych rozwiązań?
4. Co interim manager musi dać od siebie, żeby odnieść sukces?

W PRZECIĄGU 2 DNI

WYBÓR I KONTAKT Z ODPOWIEDNIMI MANAGERAMI

EIM systematycznie i dyskretnie wyszukuje idealnego managera spośród grupy swoich interim managerów. Po wstępnej ocenie ich kariery, profesjonalnego przygotowania, doświadczenia i profesjonalnej wiedzy wybiera odpowiednich kandydatów, z którymi następnie kontaktuje się EIM partner. Za zgodnością docelowego profilu i dostępności przebiega wnikliwa rozmowa z wybranymi kandydatami. Wybrani zostają tacy inter managerzy, którzy wydają się najlepiej spełniać specyfikację klienta.

W PRZECIĄGU TYGODNIA

OSOBISTA PREZENTACJA I WYBÓR ODPOWIEDNIEGO KANDYDATA

Każdy kandydat wraz ze szczegółową oceną swoich zdolności i osiągniętych wyników jest przedstawiany osobiście. Przyjęło się, że EIM interim manager ma wyższe kwalifikacje od tych, które są potrzebne do wykonania danego zadania. To umożliwia mu szybkie przejęcie zadań i rzetelną integrację ze strukturami spółki. Nasi managerowie są przyzwyczajeni do szybkiego dostosowywania się specyficznym kulturalnym i organizacyjnym warunkom przedstawionym przez klienta. Dlatego są niezależni, nie posiadają w organizacji klienta żadnych wcześniejszych kontaktów ani zażyłości, dzięki czemu wychodzą z najlepszej pozycji do wykonywania pracy.

W PRZECIĄGU DWÓCH TYGODNI

FINALIZACJA KONCEPCJI I ROZPOCZĘCIE PRACY INTER MANAGERA

Interim manager według zasad może rozpocząć pracę kilka dni po podjęciu decyzji. Podczas rozpoczęcia procesu klient wspólnie z interim managerem i partnerem EIM wypracowują koncepcję i podstawową specyfikację projektu tak, aby zakres i typ zadań był jasno ustalony i łatwiejszy do wykonania.

W PRZECIĄGU 5 TYGODNI

PIERWSZE SPOTKANIE OCENIAJĄCE

Wraz z interim managerem ustalane są cele i konkretne etapy. Plan projektowy zostaje zaprezentowany i potwierdzony, włącznie z zaplanowanymi kluczowymi elementami.

MIESIĘCZNE

REGULARNE SPOTKANIA OCENIAJĄCE ZABEZPIECZAJĄCE IMPLEMENTACJĘ

Podczas projektu partner EIM jest bezpośrednio zaangażowany w pracę interim managera i oferuje swoje doświadczenie i konkretną wiedzę rzeczową (włącznie z możliwością interwencji, eskalacji bądź rozwiązywania problemów) w celu zapewnienia zakończenia projektu z sukcesem.

Podczas regularnych spotkań oceniających prowadzi się dyskusję o tym, czy istnieje potrzeba usunięcia konkretnych pułapek, aby zakładany wynik został osiągnięty, lub czy zaistniała potrzeba dostosowania projektu do zmieniających się na rynku i między konkurencją zasad. W przypadku zaistnienia potrzeby można uzyskać aktywne wsparcie ze strony sieci EIM oznaczające profesjonalne stanowisko wobec problemu.

W PRZECIĄGU 6-12 MIESIĘCY

ZAKOŃCZENIE MANDATU

W miarę jak projekt zmierza ku końcowi EIM partner przygotowuje we współpracy z klientem i interim managerem gotowy plan działania dla nowego managerskiego teamu.

Dzięki dokładnemu zrozumieniu waszych działań i wymagań identyfikujemy i wybieramy właściwych, permanentnych managerów, którzy przejmują odpowiedzialność i zapewnią ciągłość w realizacji sukcesywnych wyników.

Get in touch with us

Together we can find the solution you are looking for.

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy Policy