Zaznacz stronę

Czym nie jest EIM Interim Manager

Co dokładnie charakteryzuje EIM Interim Managera? Żeby lepiej zdefiniować kwalifikacje lepiej skupić się na tym, czym interim manager nie jest.

Interim Manager nie jest:

Konsultantem

Pomimo tego, że interim manager ze względu na swoje doświadczenie i zdolności jest zdolny do udzielania cennych rad, jego działanie zdecydowanie różni się od konsultanta, zwłaszcza jeśli chodzi o seniorów, oraz ponoszenie odpowiedzialności za sprawowaną pozycję.

W przypadku korzystania z usług konsultantów, za projekt często odpowiedzialny jest junior doradca, który proponuje strategie, przy czym nie działa w ramach spółki.

Interim managerem jest osoba znajdująca się w strukturach spółki, która ma prawo działania w przedsiębiorstwie potrzebne do tego, aby bezpośrednio wykonywać kroki niezbędne do osiągnięcia zmiany.

Konsultant co prawda proponuje pewne kroki potrzebne na osiągnięcie realnego transferu, ale nie wprowadza ich w praktykę, interim manager skupia się na tym, aby w efekcie końcowym wprowadzić zaplanowane działania.

Pracownikiem z własnymi (ukrytymi) zainteresowaniami

Obecność interim managera ustalana jest kompleksowo i za pomocą charakterystycznych zmian, które mają zostać wprowadzone w spółce. Interim managerzy to profesjonaliści, których głównym zadaniem jest osiągnięcie celów ustalonych na czas trwania mandatu. Ich uwaga nie skupia się zatem na rozwoju własnej pozycji w ramach organizacji, ale na realnym wprowadzeniu ustalonych zmian.

Przygotowanie własnej strategii jak ukończyć projekt /zadanie – z celem zapewnienia kontynuacji strategii przedsiębiorstwa – to nieodzowna część pracy interim managera; przedłużenie obecności w spółce nie jest jego priorytetem.

Czas jest podstawowym czynnikiem definiującym pracę interim managera – osiąganie wyników według harmonogramu jest priorytetem, podobnie jak osiąganie konkretnych i łatwych do zmierzenia ulepszeń: celem ich pracy jest dojście do sytuacji, w której nie będą jej potrzebni.

A manager looking for a job

Interim management is a career choice, which in most cases comes after a journey within large international companies where the professional already achieved the highest executive roles.

At that point, having reached the top, many managers no longer have much to ask from a traditional career in which they have already been successful, so they are looking for new challenges in different contexts, attracted by the novelty and the variety of change projects in which they can put into practice the know-how acquired over years of high responsibility assignments.

Interim management is a profession that requires managers with great seniority, specific knowledge in multiple sectors, and considerable management skills.

A manager looking for a job

Interim management is a career choice, which in most cases comes after a journey within large international companies where the professional already achieved the highest executive roles.

At that point, having reached the top, many managers no longer have much to ask from a traditional career in which they have already been successful, so they are looking for new challenges in different contexts, attracted by the novelty and the variety of change projects in which they can put into practice the know-how acquired over years of high responsibility assignments.

Interim management is a profession that requires managers with great seniority, specific knowledge in multiple  sectors, and considerable management skills.

Challenges for highly qualified managers

Interested? Get in touch.
Please use the registration page and send us your current CV,
preferably as a Word file.

We will contact you immediately regarding the further qualification process.

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy Policy