Vyberte stránku

Řešení pro Private Equity

Po-akviziční integrace

Podpora v každé fázi deal flow

Zda jde o posouzení potenciálu, rozvoj nebo prodej portfoliové společnosti, EIM poskytuje přidanou hodnotu v každé fázi transakce tím, že dodává nejlepší manažerské řešení.

Hodnocení potenciální portfoliové společnosti

V prvním kroku zhodnotíme potenciál portfoliové společnosti, její management a procesy. Často je potřeba získat skutečné a specifické informace, které nejlépe posoudí současnou i budoucí hodnotu podniku. EIM poskytuje talentované odborníky s příslušnými znalostmi, kteří posoudí management společnosti, operační procesy a konkrétní obchodní výzvy, někdy i přímo na základě zkušeností z portfoliové společnosti. EIM může také poskytnout ředitele (bez výkonné moci) pro přípravu akvizice nebo generálního ředitele pro Management Buy-In.

Hodnocení potenciální portfoliové společnosti

V prvním kroku zhodnotíme potenciál portfoliové společnosti, její management a procesy. Často je potřeba získat skutečné a specifické informace, které nejlépe posoudí současnou i budoucí hodnotu podniku. EIM poskytuje talentované odborníky s příslušnými znalostmi, kteří posoudí management společnosti, operační procesy a konkrétní obchodní výzvy, někdy i přímo na základě zkušeností z portfoliové společnosti. EIM může také poskytnout ředitele (bez výkonné moci) pro přípravu akvizice nebo generálního ředitele pro Management Buy-In.

Po-akviziční integrace

Vytváříme nebo upravujeme strategie řízení změn tak, aby lidé, procesy a technologie pracovali a fungovaly v souladu s nastavenými cíli a vizí společnosti.

Následná implementace dobře připraveného strategického rámce je klíčem k dosažení udržitelných výsledků. Chcete-li úspěšně zvládnout takovou složitou výzvu je potřeba mít nejen rozsáhlé, ale i konkrétní zkušenosti, využívat vysokou úroveň kreativity a neustále zavádět změny.

Post-akviziční integrace je komplexní proces kombinace a změny uspořádání společností tak, aby bylo dosaženo plánované synergie sloučení.

Poskytneme Vám experty, kteří mají schopnosti dlouhodobě integrovat kulturní odlišné společnosti, navrhovat a realizovat operativní programy tak, aby byl plně využit potenciál nově sloučených společností.

Naši interim manažeři opakovaně úspěšně řídili projekty managementu změn na mezinárodní úrovni, kde spolupracovali s manažery z různých kultur a tím pro sebe vyvinuli vysokou úroveň emoční inteligence a nezbytné soft skills.

Po-akviziční integrace

Vytváříme nebo upravujeme strategie řízení změn tak, aby lidé, procesy a technologie pracovali a fungovaly v souladu s nastavenými cíli a vizí společnosti.

Následná implementace dobře připraveného strategického rámce je klíčem k dosažení udržitelných výsledků. Chcete-li úspěšně zvládnout takovou složitou výzvu je potřeba mít nejen rozsáhlé, ale i konkrétní zkušenosti, využívat vysokou úroveň kreativity a neustále zavádět změny.

Post-akviziční integrace je komplexní proces kombinace a změny uspořádání společností tak, aby bylo dosaženo plánované synergie sloučení.

Poskytneme Vám experty, kteří mají schopnosti dlouhodobě integrovat kulturní odlišné společnosti, navrhovat a realizovat operativní programy tak, aby byl plně využit potenciál nově sloučených společností.

Naši interim manažeři opakovaně úspěšně řídili projekty managementu změn na mezinárodní úrovni, kde spolupracovali s manažery z různých kultur a tím pro sebe vyvinuli vysokou úroveň emoční inteligence a nezbytné soft skills.

Budování portfoliové společnosti

Ve druhém kroku poskytujeme vlastníkům portfoliových společností výkonné manažery pro zvyšování efektivnosti a při restrukturalizacích. V případe, že pro vás čas hraje klíčovou roli, dokážou naši dočasní nebo permanentní manažeři v krátkém čase podpořit, vyškolit nebo nahradit váš manažerský tým.

Budování portfoliové společnosti

Ve druhém kroku poskytujeme vlastníkům portfoliových společností výkonné manažery pro zvyšování efektivnosti a při restrukturalizacích. V případe, že pro vás čas hraje klíčovou roli, dokážou naši dočasní nebo permanentní manažeři v krátkém čase podpořit, vyškolit nebo nahradit váš manažerský tým.

Prodej portfoliové společnosti

Konečně, při prodeji portfoliové společnosti nabízíme manažerský tým, který je vyvážený pro dosažení nejlepší hodnoty při prodeji. Nabízíme řešení na přípravu ke vstupu na burzu cenných papírů nebo pro management samotného prodeje. Zajistíme, aby byla transakce řízená v souladu s plány vlastníka a / nebo prodejce.

Prodej portfoliové společnosti

Konečně, při prodeji portfoliové společnosti nabízíme manažerský tým, který je vyvážený pro dosažení nejlepší hodnoty při prodeji. Nabízíme řešení na přípravu ke vstupu na burzu cenných papírů nebo pro management samotného prodeje. Zajistíme, aby byla transakce řízená v souladu s plány vlastníka a / nebo prodejce.

Spojte se s námi

Společně najdeme řešení, které hledáte

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy