Vyberte stránku

Zvyšování efektivity

Profitabliní růst

Rychlé výsledky s maximálním účinkem

Zvýšení efektivity je jedním z nejlepších nástrojů zlepšení výsledků a udržení konkurenceschopnosti. Avšak mnohé společnosti nejsou natolik odvážné ve snaze plně využít jejich interní potenciál. K tomu je však nutná zásadní změna, která ve stejné míře ovlivní zaměstnance i manažery.

Odpovědnost musí být nově definována a pro obě strany je zcela nezbytné vzdát se klamné jistoty plynoucí z dodržování zavedených postupů. Mnoho společností není na takovou masivní změnu připravených, což způsobuje značné a těžko odhadnutelné riziko. Zkušený manažer má profesionální přístup, nezaujatý pohled a zkušenosti z podobných situací, které již několikrát úspěšně zvládl.

Profitabilní růst

Profitabilní růst

Pohled zvenku dovnitř

Ačkoliv může mít společnost vyšší příjmy, nemusí to nutně znamenat, že vytváří vyšší zisk. Ziskovost je mírou efektivnosti, a tedy úspěchu nebo neúspěchu společnosti.

Často podceňujeme signály naznačující neefektivní využívání zdrojů a kapitálu. Některá rizika se skrývají například při odklonu od hlavní činnosti firmy, při expanzi na nové trhy, při správě pracovního kapitálu, ale i při akvizicích a operativních procesech, které již delší dobu nebyly přehodnoceny.

Situace, kdy je potřeba nově definovat úkoly a vzdát se hledání „bezpečných“ řešení představuje vážné riziko. Vytvoření potřebné motivace a snížení rizika vyžaduje zkušeného manažera, který přinese jiný pohled a který již obdobné situace úspěšně zvládl.

Zkušený interim manažer bude mít profesionální přístup, nezaujatý pohled a zkušenosti z úspěšné realizace několika projektů sloužících ke zvýšení efektivity.

EIM zvýší efektivitu vašeho podniku

  • Transformace nedostatečně výkonné společnosti, pobočky nebo výrobního závodu
  • Významný redizajn operativního procesu (nákup, plánování výroby)
  • Implementace štíhlého řízení (Lean management)
  • Snížení nákladů, provozního kapitálu a zvýšení efektivnosti a výroby
  • Zvládnutí problematiky zvýšených osobních nákladů

EIM zvýší efektivitu vašeho podniku

  • Transformace nedostatečně výkonné společnosti, pobočky nebo výrobního závodu
  • Významný redizajn operativního procesu (nákup, plánování výroby)
  • Implementace štíhlého řízení (Lean management)
  • Snížení nákladů, provozního kapitálu a zvýšení efektivnosti a výroby
  • Zvládnutí problematiky zvýšených osobních nákladů

Spojte se s námi

Společně najdeme řešení, které hledáte

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy