Vyberte stránku

Jak tvoříme hodnotu

Během uplynulých 30 let EIM prokázala účinnost svého procesu řízení projektů – úzce spolupracovala s klientem a zároveň podporovala interim manažera při řešení výzev spojených se zaváděním změn, kterým podnik klienta čelil, s ultimátním cílem – zvýšit hodnotu.

Rychlá odezva

Naším prvotním cílem je identifikovat lokálního interim manažera s patřičnými zkušenostmi a renomé. V případě potřeby rozšíříme vyhledávání na národní či mezinárodní úroveň. Po rychlém vyhodnocení aktuální situace poskytneme během několika dnů správného člověka nebo dokonce celý tým, aby s rozhodností implementovaly potřebné změny.

Spolupráce s cílem dosáhnout dokonalosti

Úspěšné ukončení 10 000 přidělených projektů je založeno na naší jedinečné metodice projektového řízení vycházející z třístranné spolupráce mezi klientem, interim manažerem a EIM senior partnerem.

EIM partneři jsou top manažeři se zkušenostmi s řízením lidí a s praktickými poradenskými znalostmi přebírající celkovou odpovědnost za projekty transformace.

EIM partner ve spolupráci s klientem rychle pochopí situaci a vypracuje doporučení vhodných kroků sloužících k její zlepšení. Ihned po této fázi začneme s vyhledáváním správného interim manažera.

Trvalé výsledky

EIM Partneři přebírají odpovědnost za přidělené projekty. Pořád hodnotí postup, poskytují nezaujatý pohled a v případě potřeby přinášejí další dovednosti a znalosti z řad naší globální sítě.

Tenhle přístup založený na spolupráci a kontinuálním hodnocení zajišťuje, že jsme dostatečně flexibilní k tomu, abychom mohli rychle reagovat na jakékoli změny vyvolané měnícími se potřebami nebo novými požadavky aktuálního projektu. Jakékoliv další požadované zdroje pak můžete rychle získat prostřednictvím komunity našich manažerů.

Ke konci projektu vypracuje EIM partner ve spolupráci s klientem a interim manažerem předávací plán pro nový permanentní manažerský tým, abychom navázali na úspěšné výsledky a zajistili udržitelnost.

Jak tvoříme hodnotu

Spolupráce s cílem dosáhnout dokonalosti

Úspěšné ukončení 10 000 přidělených projektů je založeno na naší jedinečné metodice projektového řízení vycházející z třístranné spolupráce mezi klientem, interim manažerem a EIM senior partnerem.

EIM partneři jsou top manažeři se zkušenostmi s řízením lidí a s praktickými poradenskými znalostmi přebírající celkovou odpovědnost za projekty transformace.

EIM partner ve spolupráci s klientem rychle pochopí situaci a vypracuje doporučení vhodných kroků sloužících k její zlepšení. Ihned po této fázi začneme s vyhledáváním správného interim manažera.

Trvalé výsledky

EIM Partneři přebírají odpovědnost za přidělené projekty. Pořád hodnotí postup, poskytují nezaujatý pohled a v případě potřeby přinášejí další dovednosti a znalosti z řad naší globální sítě.

Tenhle přístup založený na spolupráci a kontinuálním hodnocení zajišťuje, že jsme dostatečně flexibilní k tomu, abychom mohli rychle reagovat na jakékoli změny vyvolané měnícími se potřebami nebo novými požadavky aktuálního projektu. Jakékoliv další požadované zdroje pak můžete rychle získat prostřednictvím komunity našich manažerů.

Ke konci projektu vypracuje EIM partner ve spolupráci s klientem a interim manažerem předávací plán pro nový permanentní manažerský tým, abychom navázali na úspěšné výsledky a zajistili udržitelnost.

EIM přístup

Klient

 • Předem stanovené cíle
 • Pochopení výzvy / problému
 • Dostupnost zdrojů
 • Podpora
 • Důvěra

EIM Manažer

 • Provozní odpovědnost
 • Relevantní zkušenosti
 • Akční plán
 • Vedení a implementace
 • Plán předání k dosažení budoucích výsledků

EIM Partner

 • Nastavení projektu
 • Srozumitelnost a konzistentnost cílů
 • Koučink a poradenství
 • Průběžné hodnocení
 • Objektivní a nezávislý pohled
 • Uzavření

Filozofie naší společnosti je založena na rovnocenném partnerství. To znamená, že každý zaměstnanec EIM podporuje mezinárodní rozvoj společnosti a bude využívat své schopnosti a dovednosti po celém světě. Prostřednictvím našeho partnerství máme přístup k 21 mezinárodním lokalitám na hlavních kontinentech, čímž dokážeme v rámci naší společnosti zvládnout potřeby domácích i zahraničních klientů. EIM tak může optimalizovat svou výkonnost v každém projektu a v případě potřeby dát k dispozici klientovi odborné znalosti celé partnerské organizace.

EIM partner je odpovědný za koučování interim manažera. Klient i interim manažer se na něj mohou kdykoli s důvěrou obrátit. EIM Partner využívá své bohaté zkušenosti vyplývající z dlouholeté práce ve vyšších řídících a konzultačních funkcích v různých průmyslových odvětvích. Tyto zkušenosti, průběžně doplňovány projektovým řízením interim mandátů, poskytují klientovi skutečnou přidanou hodnotu.

Společnost EIM postupuje při výběru interim manažera nanejvýš důkladně. Vysoká kvalita je nejvyšší prioritou při plnění úkolů interim managementu. Všichni EIM interim manažeři mají mimořádně rozsáhlé zkušenosti s řízením, v rámci parametrů přemýšlejí a jednají pragmaticky a od prvního dne plně spolupracují s klientem.

Kromě kvality naší práce je důvěra jedním z našich nejdůležitějších principů. Naši klienti se s námi dělí o své nejsložitější, nejcitlivější a nejdůvěrnější problémy. EIM splňuje úroveň důvěry s vysokou mírou profesionality a jedná podle jasných etických zásad. Jsme důvěryhodným partnerem našich klientů a budujeme s nimi dlouhé a trvalé obchodní vztahy.

Časový rámec

START

POROZUMĚNÍ VÝCHOZÍ SITUACE

Komplexní diskuze mezi klientem a EIM partnerem nastíní počáteční situaci, která vedla klienta k hledání řešení prostřednictvím interim managementu. Tato diskuse také vymezí ideální profil interim manažera a odpoví na základní otázky:

1. Co chcete obsazením interim manažera dosáhnout?
2. Které záležitosti chcete tímto způsobem vyřešit?
3. Jaké nastavení nám poskytne nejlepší možný výsledek?
4. Čím musí interim manažer přispět, aby byl úspěšný?

O 2 DNY POZDĚJI

VÝBĚR A KONTAKTOVÁNÍ VHODNÝCH MANAŽERŮ

EIM systematicky a v nejpřísnější důvěrnosti vyhledá ideálního manažera z řad svých interim manažerů. Po přehodnocení jejich kariéry, odborné přípravy, zkušeností a odborných znalostí vybere vhodné kandidáty a EIM partner je osloví. Pro potvrzení shody s cílovým profilem a dostupnosti se s vybranými kandidáty uskuteční hloubkové osobní rozhovory. Jsou vybráni ti interim manažeři, kteří se jeví být dle specifikace klienta nejvhodnějšími.

O TÝDEN POZDĚJI

OSOBNÍ PREZENTACE A VÝBĚR VHODNÉHO KANDIDÁTA

Každý kandidát je představen společně s podrobným vyhodnocením svých schopností a dosažených výsledků. Obecně platí, že EIM interim manažer má vyšší kvalifikaci než tu, která je potřebná ke předmětnému zadání. To mu umožňuje rychle převzít svou roli a spolehlivě se integrovat do struktury společnosti. Naši manažeři jsou zvyklí se rychle přizpůsobit specifickým kulturním a organizačním podmínkám klienta. Protože nemají v organizaci klienta žádné předchozí propojení, jsou nezávislí, netrpí stresem a jsou v nejlepší pozici, aby účinně prováděli svou práci.

O 2 TÝDNY POZDĚJI

FINALIZACE KONCEPTU A NÁSTUP INTERIM MANAŽERA

Interim manažer bude moci začít pracovat zpravidla několik dní po přijetí rozhodnutí. Na začátku jeho nasazení vypracují společně klient, interim manažer a EIM partner koncepci a základní specifikaci projektu tak, aby byl jasně stanoven rozsah a typ úkolů, které mají být provedeny.

O 5 TÝDNŮ POZDĚJI

ÚVODNÍ HODNOTÍCÍ MÍTINK

Společně s Interim manažerem jsou stanovy cíle a milníky. Je odsouhlasen a odprezentován projektový plán s příslušným plánováním milníků.

MĚSÍČNĚ

PRAVIDELNÉ HODNOTÍCÍ MÍTINKY PRO ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE

Během projektu je EIM partner přímo zapojen do práce interim manažera a poskytuje své zkušenosti a konkrétní odborné znalosti (včetně možného zásahu, eskalace nebo řešení problémů), aby zajistil úspěšný výsledek projektu.

Na pravidelných hodnotících setkáních se projedná, zda je potřeba odstranit určité překážky, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku nebo zda je potřeba přizpůsobit směrování projektu měnícím se tržním či konkurenčním podmínkám. V případě potřeby je možné získat aktivní podporu ze sítě EIM ve formě odborných stanovisek / posudků.

O 6-12 MĚSÍCŮ POZDĚJI

DEBRIEFING A UKONČENÍ MANDÁTU

Ke konci projektu EIM partner ve spolupráci s klientem a interim manažerem vypracují předávací plán pro nový permanentní manažerský tým.

Po důkladném pochopení vašeho podnikání a vašich požadavků identifikujeme a vybereme správné permanentní manažery, kteří převezmou odpovědnost a zajistí trvalé pokračování úspěšně dosažených výsledků.

Spojte se s námi

Společně najdeme řešení, které hledáte

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy Policy