Vyberte stránku

Executive Interim Management

Interim Management

Interim management je dočasné poskytnutí manažerských kapacit a dovedností osvědčeného top manažera, který disponuje mnohem vyšší kvalifikací a širšími zkušenostmi, aby řídil období transformace, krize nebo změn v rámci organizace.

V takové situaci může být trvalá pracovní pozice zbytečná nebo v tak krátkém čase nereálná. Navíc k dispozici nemusí být nikdo, kdo je vhodný pro danou pozici.

je průměrný počet dní, v rámci kterých EIM představí vhodné kandidáty.

%

splněných mandátů na zadané interim projekty

%

stanovených cílů dosažených včas a v rámci dohodnutého rozpočtu

%

splněných mandátů na trvalé pozice

Vysoce kvalifikovaní EIM interim manažeři vám pomohou vyvinout a implementovat praktické strategie k úspěšné navigaci v procesu změn. Každý z nich má solidní zkušenosti s řízením změn ve složitých situacích a přináší:

 

 • rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích
 • znalost konkrétního odvětví trhu nebo země
 • konkrétní praktické dovednosti v různých oblastech
 • prokazatelné zkušenosti s dosahováním výsledků na podobných projektech
 • okamžitou dostupnost

  My jsme vynalezli Executive Interim Management

  My jsme vynalezli Executive Interim Management

  Vysoce kvalifikovaní EIM interim manažeři vám pomohou vyvinout a implementovat praktické strategie k úspěšné navigaci v procesu změn. Každý z nich má solidní zkušenosti s řízením změn ve složitých situacích a přináší:

   

  • rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích
  • znalost konkrétního odvětví trhu nebo země
  • konkrétní praktické dovednosti v různých oblastech
  • prokazatelné zkušenosti s dosahováním výsledků na podobných projektech
  • okamžitou dostupnost

    Rychlé výsledky s maximálním účinkem

    EIM dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků v případech, kdy je nutný rychlý zásah vedoucí k významnému pozitivnímu zlepšení. A to právě díky našemu strukturovanému přístupu k řízení projektů vyvinutého na základě zkušeností z 10 000 projektů během uplynulých 30 let.

    Partner EIM přebírající celkovou odpovědnost za projekt vybere senior manažera nebo celý tým z EIM pěstované znalostní komunity a konkrétně nastaví takovou organizaci projektu, aby rychle vedla k požadovaným výsledkům.

    Let

    Zemí

    Lokalit

    Manažerů

    Rychlé výsledky s maximálním účinkem

    EIM dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků v případech, kdy je nutný rychlý zásah vedoucí k významnému pozitivnímu zlepšení. A to právě díky našemu strukturovanému přístupu k řízení projektů vyvinutého na základě zkušeností z 10 000 projektů během uplynulých 30 let.

    Partner EIM přebírající celkovou odpovědnost za projekt vybere senior manažera nebo celý tým z EIM pěstované znalostní komunity a konkrétně nastaví takovou organizaci projektu, aby rychle vedla k požadovaným výsledkům.

    je průměrný počet dní, v rámci kterých EIM představí vhodné kandidáty.

    %

    splněných mandátů na zadané interim projekty

    %

    stanovených cílů dosažených včas a v rámci dohodnutého rozpočtu

    %

    splněných mandátů na trvalé pozice

    Svěřte svou firmu jednomu z našich seniorních dočasných manažerů. V závislosti na Vašich potřebách může EIM interim manažer dočasně nebo dlouhodobě vyměnit, doplňovat nebo koučovat Vaše stávající manažery. EIM dočasní manažeři mají rozsáhlé praktické zkušenosti z množství profesních funkcí a odvětví. Kromě toho, v případě krátkodobých interim projektů začínají EIM interim manažeři pracovat obvykle do několika dnů od zadání a do několika týdnů v případě trvalé pozice.

    Vysoce kvalifikovaní EIM interim manažeři vám pomohou vyvinout a implementovat praktické strategie k úspěšné navigaci v procesu změn. Každý z nich má spolehlivé zkušenosti s řízením změn v komplexním prostředí. Každý EIM interim manažer navíc přináší: rozsáhlé provozní zkušenosti; znalost konkrétního odvětví trhu nebo země; konkrétní dovednosti v různých oblastech; a prokazatelné odborné znalosti získané při dosahování výsledků v podobných zadáních.

    Rychlý přístup k vysoce odborným manažerským kapacitám

    Rychlý přístup k vysoce odborným manažerským kapacitám
    Svěřte svou firmu jednomu z našich seniorních dočasných manažerů. V závislosti na Vašich potřebách může EIM interim manažer dočasně nebo dlouhodobě vyměnit, doplňovat nebo koučovat Vaše stávající manažery. EIM dočasní manažeři mají rozsáhlé praktické zkušenosti z množství profesních funkcí a odvětví. Kromě toho, v případě krátkodobých interim projektů začínají EIM interim manažeři pracovat obvykle do několika dnů od zadání a do několika týdnů v případě trvalé pozice.

    Vysoce kvalifikovaní EIM interim manažeři vám pomohou vyvinout a implementovat praktické strategie k úspěšné navigaci v procesu změn. Každý z nich má spolehlivé zkušenosti s řízením změn v komplexním prostředí. Každý EIM interim manažer navíc přináší: rozsáhlé provozní zkušenosti; znalost konkrétního odvětví trhu nebo země; konkrétní dovednosti v různých oblastech; a prokazatelné odborné znalosti získané při dosahování výsledků v podobných zadáních.

    Spojte se s námi

    Společně najdeme řešení, které hledáte

     © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy