Vyberte stránku

Čím EIM Interim Manažer není

Co přesně charakterizuje EIM Interim Manažera? Pro definování kvalit těchto odborníků je lepší uvést, čímž interim manažer není.

Interim Manager není :

Konzultant

Přestože interim manažer je vzhledem ke své zkušenosti a schopnosti kvalifikovaný poskytovat cenné rady, činnost interim manažera se podstatně liší od konzultanta, co se týče seniority, převzetí odpovědnosti a pozice.

V případě využití konzultantů je za projekt často odpovědný juniorský poradce, který doporučuje a navrhuje strategie, přičemž však zůstává mimo společnost.
Interim manažerem je naopak osoba uvnitř společnosti, která má provozní pravomoci nezbytné k tomu, aby přímo provedla kroky nezbytné pro dosažení změny.

Konzultant sice navrhuje některé kroky potřebné k dosažení skutečné transformace, ale nezavádí je do praxe; interim manažer má páky na to, aby v konečném důsledku prosadil plánované aktivity.

Zaměstnanec s vlastními (skrytými) zájmy

Délka přidělení interim manažera je určena komplexností a charakteristikami změn, které je nutno ve společnosti provést. Interim manažeři jsou profesionálové, jejichž hlavním záměrem je dosažení cílů stanovených jejich mandátem. Jejich pozornost se tedy nezaměřuje na rozvoj jejich vlastní pozice v rámci organizace, ale k uskutečnění dohodnutých změn.

Příprava vlastní strategie pro dokončení projektu / mise – s cílem zajistit kontinuitu provozní strategie – je nedílnou součástí práce interim manažera; prodloužení pobytu ve společnosti nepatří mezi jejich priority.

Čas je základním faktorem definujícím práci interim manažera – prioritou je dosahování výsledků podle harmonogramu a dosahování konkrétních a měřitelných zlepšení: cílem jejich práce je dostat se do bodu, kdy už nebudou potřební.

A manager looking for a job

Interim management is a career choice, which in most cases comes after a journey within large international companies where the professional already achieved the highest executive roles.

At that point, having reached the top, many managers no longer have much to ask from a traditional career in which they have already been successful, so they are looking for new challenges in different contexts, attracted by the novelty and the variety of change projects in which they can put into practice the know-how acquired over years of high responsibility assignments.

Interim management is a profession that requires managers with great seniority, specific knowledge in multiple sectors, and considerable management skills.

A manager looking for a job

Interim management is a career choice, which in most cases comes after a journey within large international companies where the professional already achieved the highest executive roles.

At that point, having reached the top, many managers no longer have much to ask from a traditional career in which they have already been successful, so they are looking for new challenges in different contexts, attracted by the novelty and the variety of change projects in which they can put into practice the know-how acquired over years of high responsibility assignments.

Interim management is a profession that requires managers with great seniority, specific knowledge in multiple  sectors, and considerable management skills.

Chci se stát interim manažerem

 © EIM Executive Interim Management CEE s.r.o. | Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Data Privacy Policy